Ga naar content

( 2014) Wob-verzoek verwarde personen

Inhoudsopgave

(2014) Wob-verzoek verwarde personen

De korpschef van politie heeft een Wob-verzoek ontvangen om inzage in cijfers omtrent registraties verwarde personen. Aan dat verzoek is voldaan.

'Uit de cijfers blijkt dat de politie steeds vaker moet uitrukken vanwege overlast door verwarde personen. Het gaat dan om kleine opstootjes, maar soms ook om incidenten waarbij iemand in verwarde toestand een bedreiging vormt voor zichzelf of zijn omgeving. Agenten komen in de praktijk geregeld bij dezelfde verwarde personen en zijn er soms uren mee bezig. Vaak is het erop aftsturen van een agent niet DE oplossing. Iemand met psychische klachten is geen crimineel, maar een patiënt. Die heeft vaak meer baat bij opvang door hulpverleners.'