Ga naar content

Woo-documenten Landelijke Eenheid

De Wet open overheid (Woo), voorheen de Wet openbaarheid van bestuur (Wob), regelt uw recht op informatie van de overheid. Zo krijgt u meer inzicht in het overheidshandelen en kunt u deelnemen aan de democratie en overheidsbesluitvorming. Overheidsinformatie is altijd openbaar, tenzij de Wob bepaalt dat de gevraagde informatie niet geschikt is om openbaar te worden gemaakt.

Meer informatie over de Woo, en over het indienen van een Woo-verzoek vindt u onder "Wet open overheid" of over "Bekeuring of boete", en op de website van de Rijksoverheid.

Verzoeken met betrekking tot een overtreding

Voor een Woo-verzoek met betrekking tot een overtreding stelt de Landelijke Eenheid de onderstaande documenten digitaal beschikbaar.

  1. NMI-verklaringen (Nederlands Meetinstituut)
  2. Aktes van be√ędiging of aanstelling
  3. Voorbladen  
  4. Logging

Overige verzoeken

Hieronder vindt u een overzicht van Woo-verzoeken die in het verleden bij de Landelijke Eenheid zijn ingediend. Door hieronder op de titel te klikken vindt u de documenten die naar aanleiding van dit verzoek zijn verstrekt.

2023

2022

2021

2020