Ga naar content

Woo-documenten Landelijke Eenheid

De Wet open overheid (Woo), voorheen de Wet openbaarheid van bestuur (Wob), regelt uw recht op informatie van de overheid. Zo krijgt u meer inzicht in het overheidshandelen en kunt u deelnemen aan de democratie en overheidsbesluitvorming. Overheidsinformatie is altijd openbaar, tenzij de Woo bepaalt dat de gevraagde informatie niet geschikt is om openbaar te worden gemaakt.

Woo-verzoeken

Hieronder vindt u een overzicht van Woo-verzoeken die in het verleden bij de Landelijke Eenheid zijn ingediend. Door hieronder op de titel te klikken vindt u de besluiten die op basis van de Woo-verzoeken zijn genomen. 

2023

2022

2021

2020

Uw verkeersovertreding

De hoogste Nederlandse bestuursrechter (Raad van State) heeft bepaald dat het indienen van een Woo-verzoek om informatie betreffende een aan een persoon opgelegde verkeersboete in beginsel wordt aangemerkt als misbruik van de Woo. Het belang van een verzoeker bij kennisneming van de gevraagde informatie kan immers slechts gelegen zijn in het aanvechten van de verkeersboete en niet in het voor een ieder openbaar worden van de betreffende informatie.

Een Woo-verzoek over een verkeersovertreding wordt door de politie dan ook niet in behandeling genomen, omdat het wordt aangemerkt als misbruik van recht. De Woo is hier niet voor bedoeld.

Wanneer u administratief beroep heeft ingesteld tegen een verkeersboete bij het CVOM, dan kunt op grond van artikel 7:18 van de Awb de op de zaak betrekking hebbende stukken opvragen bij de Officier van Justitie (Parket CVOM). Daarnaast kunnen, indien al beroep bij de kantonrechter is ingesteld, de op de zaak betrekking hebbende stukken op grond van artikel 11, vijfde lid, van de Wahv bij de rechtbank opgevraagd worden. 

Als u twijfelt over de basis voor de bekeuring (denk aan bevoegdheid, ijkingen of dergelijke) kunt u hieronder nog de nodige gegevens zoeken door op de betreffende link te klikken. 

Meer informatie over de Woo, en over het indienen van een Woo-verzoek vindt u onder "Wet open overheid" of over "Bekeuring of boete", en op de website van de Rijksoverheid.