Ga naar content

Woo-documenten Eenheid Oost-Brabant

De Wet open overheid (Woo)

De Wet open overheid (Woo), voorheen de Wet openbaarheid van bestuur (Wob), regelt uw recht op informatie van de overheid. De Woo zorgt ervoor dat u inzage hebt in het overheidshandelen en dat u kunt deelnemen aan de democratie en overheidsbesluitvorming. Overheidsinformatie is altijd openbaar, tenzij de Wob of andere wetgeving bepaalt dat de gevraagde informatie niet geschikt is om openbaar te maken. Dat geldt bijvoorbeeld voor bepaalde informatie uit een opsporingsonderzoek.

Meer informatie over de Woo, en over het indienen van een Woo-verzoek vindt u onder "Wet open overheid".

Woo-verzoeken

Hieronder vindt u enkele Woo-verzoeken (tot 1 mei 2022 waren dat zogeheten Wob-verzoeken) die bij Politie Oost-Brabant zijn ingediend. Door op de link te klikken vindt u de documenten die n.a.v. het verzoek zijn verstrekt.

Uw verkeersovertreding

De hoogste Nederlandse bestuursrechter (Raad van State) heeft bepaald dat het indienen van een Wob-verzoek om informatie betreffende een aan een persoon opgelegde verkeersboete in beginsel wordt aangemerkt als misbruik van de Wob. Het belang van een verzoeker bij kennisneming van de gevraagde informatie kan immers slechts gelegen zijn in het aanvechten van de verkeersboete en niet in het voor een ieder openbaar worden van de betreffende informatie. Een Wob-verzoek over een verkeersovertreding wordt door de politie dan ook niet in behandeling genomen, omdat het wordt aangemerkt als misbruik van een bevoegdheid. De Wob is hier niet voor bedoeld. Wanneer u administratief beroep heeft ingesteld tegen een verkeersboete, dan kunt op grond van artikel 7:18 van de Awb de op de zaak betrekking hebbende stukken opvragen bij de Officier van Justitie (Parket CVOM). Daarnaast kunnen, indien reeds beroep bij de kantonrechter is ingesteld, de op de zaak betrekking hebbende stukken op grond van artikel 11, vijfde lid, van de Wahv bij de rechtbank opgevraagd worden. Indien reeds hoger beroep bij het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden is ingesteld kunnen de stukken op grond van artikel 19, vierde lid, van de Wahv bij het gerechtshof opgevraagd worden.

Wel kunt u zelf nog de gegevens opzoeken die in uw beschikking staan. In deze toelichting  vindt u nadere uitleg hoe u met de gegevens uit de brief of de opgevraagde foto de juiste bestanden kunt vinden. Om het juiste paalnummer te vinden kunt u deze omzettingstabel raadplegen. Lees hiervoor ook de eerdere genoemde toelichting.