Ga naar content

Woo-documenten eenheid Oost-Brabant

Incident concert 9 juni 2017 bij PSV stadion Eindhoven

Op 23 oktober 2017 is bij de politie Oost-Brabant een verzoek om informatie ingediend met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (nu Woo). Er is gevraagd om documenten te verstrekken, die betrekking hebben op het incident bij het concert op 9 juni 2017 in het PSV stadion in Eindhoven. Hier vindt u de documenten (besluit met bijlagen) die naar aanleiding van dit verzoek zijn verstrekt.

Besluit
1. Journaal politie
Bijlagen:
a. 00.00 Briefing
b. Situatierapportage
c. Risicomatrix
d. BLOOS Matrix
e. 02.00 Briefing
f.  Adviesplan
g. Situatie rapportage
h. Externe memo
2. Mailbericht d.d. 10 juni 2017 03:29.
3. Mailbericht d.d. 10 juni 2017 12:11.
4. Mailbericht d.d. 10 juni 2017 14:03.
5. Mailbericht d.d. 10 juni 2017 14:04, met bijlage.