Ga naar content

Woo-document Eenheid Oost-Brabant

Verzoek cijfers integriteit

Hieronder vindt u de reactie (dd 02-09-2014) op het Wob-verzoek (per 1 mei 2022 is dat de Wet open overheid, de Woo geworden) dat gedaan werd om inzicht te krijgen in het aantal politiemedewerkers dat betrokken is bij incidenten. Hier vindt u een toelichting en tevens treft u de documenten aan, die naar aanleiding van dit verzoek zijn verstrekt.

In de maand juli 2014 heeft Omroep Brabant een WOB-verzoek gedaan om inzicht te krijgen in het aantal politiemedewerkers dat betrokken is bij incidenten. In het bijzonder werd gevraagd om inzicht in het schorsingen en ontslagen. Wij lichten graag de context van die cijfers toe.

Regionale verschillen

De cijfers laten regionaal verschillen zien in het aantallen schorsingen en ontslagen. Een  simpele verklaring hiervoor is dat in het verleden de voormalige korpsen verschillende gedragscodes en maatregelen hanteerden. Met de komst van de Nationale Politie vormt de eenduidige beroepscode de basis voor landelijk beleid. De cijfers van de eenheid Oost-Brabant hebben betrekking op twee voormalige korpsen. De cijfers van Zeeland-West-Brabant zijn gebaseerd op één voormalig korps.

Loonbeslagen

Binnen de politie zien wij de afgelopen jaren een stijging van het aantal loonbeslagen, bijvoorbeeld als gevolg van onvoorziene veranderingen in de privésfeer. Financiële problemen maken medewerkers kwetsbaar en mogelijk chantabel, waardoor er veiligheidsrisico's kunnen ontstaan. Wij zijn bezig om die schuldproblematiek aan te pakken, onder meer door het geven van voorlichting, hulp en het stimuleren van openheid en bespreekbaarheid.

Juiste proporties

Wij vinden het belangrijk dat de cijfers in de juiste proporties worden gezien. Binnen de Brabantse politie werken ruim 7.500 medewerkers. Slechts een klein deel van die collega's gaat in de fout en dat wordt binnen de politie niet geaccepteerd.

Reactie WOB-verzoek integriteitscijfers (02-09-2014)