Ga naar content

Woo-verzoek Politie-inzet Generaal Horrockstraat Eindhoven

Dit WOO-verzoek betreft een particulier verzoek voor een overzicht van de hoeveelheid keren dat de politie ter plaatse heeft moeten komen, wat de aanleiding
is en hoe uiteindelijk de situatie opgelost is ,met betrekking tot de locatie Generaal Horrocksstraat 19-21 te Eindhoven.

De gemeente Eindhoven heeft op 14 februari 2023 dit informatieverzoek ter behandeling doorgezonden aan de politie Oost-Brabant.