Ga naar content

Woo-verzoeken Politiedienstencentrum (PDC)

De Wet open overheid (Woo), voorheen de Wet openbaarheid van bestuur (Wob), regelt uw recht op informatie van de overheid. De Woo zorgt ervoor dat u inzage heeft in het overheidshandelen en dat u kunt deelnemen aan de democratie en overheidsbesluitvorming. Overheidsinformatie is altijd openbaar, tenzij de Woo of andere wetgeving bepaalt dat de gevraagde informatie niet geschikt is om openbaar te maken. Dat geldt bijvoorbeeld voor bepaalde financiƫle informatie of informatie uit personeelsdossiers.

Meer informatie over de Woo, en over het indienen van een Woo-verzoek vindt u onder Wet open overheid.

Woo-verzoeken

Het Politiedienstencentrum

Bij de vorming van de Nationale Politie is de bedrijfsvoering gescheiden van de operatie. Dit werd binnen de Nationale Politie van kracht op 1 januari 2013. De bedrijfsvoering wordt georganiseerd door het Politiedienstencentrum (PDC). Het PDC huisvest de volgende Diensten: Human Resource Management (HRM), Facility Management (FM), Verwerving (VW), Financiƫn (Fin), Informatie- en Communicatietechnologie (ICT/IV), Communicatie (DCom) en de Staf.

Hieronder vindt u enkele Woo-verzoeken die in het verleden bij het Politiedienstencentrum zijn ingediend. Door op de link te klikken vindt u de documenten die naar aanleiding van het verzoek zijn verstrekt.

2023