Ga naar content

(2023) verzuim bij de politie

Op 14 februari 2023 heeft de politie een besluit genomen op basis van een Woo-verzoek aangaande documenten die – kort – zien op ziekte- en verzuimcijfers bij de politie en beleid ten aanzien van gezondheid (in brede zin) van politie medewerkers. Het besluit met daarin opgenomen de inhoud van het verzoek en de bijlagen treft u hieronder aan.