Ga naar content

Woo-documenten Eenheid Rotterdam

Aktes en certificaten van verbalisanten

Hieronder vindt u documenten die aan de verbalisanten van de Eenheid Rotterdam  zijn uitgereikt. U kunt hier ook van verbalisanten documenten terugvinden waaruit hun bevoegdheid blijkt.

De persoonsgegevens van de verbalisanten zijn in de documenten onherkenbaar gemaakt. Op grond van artikel 10, tweede lid, aanhef en onder e van de Wob (tegenwoordig Wet open overheid), blijft het verstrekken van persoonlijke informatie achterwege wegens het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van de verbalisanten. Informatie over de verbalisant, die de overtreding heeft geconstateerd, is terug te vinden op de aankondiging van de beschikking, de beschikking en/of het zaakoverzicht.

De verbalisanten zijn op deze documenten aangeduid met hun personeelsnummer. Dit nummer komt overeen met de hieronder opgenomen documenten. Met de vormgeving van de nationale politie heeft iedere verbalisant een nieuw personeelsnummer gekregen. De aktes van aanstelling en certificaten zijn met vermelding van deze nieuwe personeelsnummers op de website geplaatst. Indien u echter alleen een oud personeelsnummer tot uw beschikking hebt, kunt u aan de hand van deze omzettingstabel de juiste verbalisant vinden.

Personeelsnummers