Ga naar content

Woo-documenten Eenheid Zeeland-West-Brabant

De Wet open overheid (Woo), voorheen de Wet openbaarheid van bestuur (Wob), regelt uw recht op informatie van de overheid. De Woo zorgt ervoor dat u inzage hebt in het overheidshandelen en dat u kunt deelnemen aan de democratie en overheidsbesluitvorming. Overheidsinformatie is altijd openbaar, tenzij de Woo of andere wetgeving bepaalt dat de gevraagde informatie niet geschikt is om openbaar te maken. Dat geldt bijvoorbeeld voor bepaalde informatie uit een opsporingsonderzoek.

Meer informatie over de Woo, en over het indienen van een Woo-verzoek vindt u onder "Wet open overheid".

Verzoeken

Hieronder vindt u een overzicht van Woo-verzoeken die in het verleden bij Politie Zeeland-West-Brabant zijn ingediend. Door op de link te klikken vindt u de documenten die n.a.v. dit verzoek zijn verstrekt.

Uw verkeersovertreding

Als u informatie opvraagt over een aan u opgelegde boete (een beschikking) ontvangt u van ons een korte toelichting, een foto (mits aanwezig), een overzicht zaakgegevens op grond van de Wet politiegegevens (Wpg). Andere documenten over de overtreding bieden wij aan op deze website en sturen we u niet meer toe. Mocht er onverhoopt een document ontbreken dan zenden wij dat op verzoek toe.

U treft in dit document een uitleg aan over hoe u de juiste documenten bij uw beschikking kan zoeken onder de kopjes:

  • Meetlijsten
  • NMi-verklaringen
  • Verbalisanten