Ga naar content

Woo-documenten Eenheid Zeeland-West-Brabant

De Wet open overheid (Woo), voorheen de Wet openbaarheid van bestuur (Wob), regelt uw recht op informatie van de overheid. De Woo zorgt ervoor dat u inzage hebt in het overheidshandelen en dat u kunt deelnemen aan de democratie en overheidsbesluitvorming. Overheidsinformatie is altijd openbaar, tenzij de Woo of andere wetgeving bepaalt dat de gevraagde informatie niet geschikt is om openbaar te maken. Dat geldt bijvoorbeeld voor bepaalde informatie uit een opsporingsonderzoek.

Meer informatie over de Woo, en over het indienen van een Woo-verzoek vindt u onder "Wet open overheid".

Verzoeken

Hieronder vindt u een overzicht van Woo-verzoeken die in het verleden bij Politie Zeeland-West-Brabant zijn ingediend. Door op de link te klikken vindt u de documenten die n.a.v. dit verzoek zijn verstrekt.

Woo verzoeken 2022

Wob verzoeken voor 2022

Uw verkeersovertreding

De documenten binnen dit onderdeel op deze website hebben betrekking op verkeersovertredingen. Indien u bij de politie of het CVOM documenten heeft opgevraagd met betrekking tot een aan u opgelegde verkeersboete ontvangt u een overzicht zaakgegevens Mulder en (indien aanwezig) een foto. Deze documenten worden niet algemeen openbaar gemaakt en zijn daarom ook niet op deze website terug te vinden. Aan de hand van uw beschikking, het zaakoverzicht Mulder en een eventuele foto kunt op deze website aanvullende documenten terugvinden over uw verkeersovertreding.

U treft in dit document een uitleg aan over hoe u de juiste documenten bij uw beschikking kan zoeken.

Hieronder kunt u de gegevens opzoeken van verbalisanten en NMi-verklaringen.

Verbalisanten

Het betreft onder andere documenten die aan de verbalisanten van de politie-eenheid Zeeland-West-Brabant zijn uitgereikt. Uit de documenten blijkt hun bevoegdheid en bekwaamheid. Verbalisanten zijn politieambtenaren. Dit kunnen politieambtenaren zijn met algemene opsporingsbevoegdheid (surveillanten, (hoofd)agenten enz.) of politieambtenaren met beperkte opsporingsbevoegdheid, zogenaamde BOA’s (buitengewoon opsporingsambtenaren).

NMI Verklaringen

Het Nederlands Meetinstituut (NMi) is erkend voor het testen en certificeren van meetinstrumenten en meetsystemen. Als een apparaat is getest en gecertificeerd is, wordt een verklaring afgegeven door het NMi. Daarmee voldoet de apparatuur aan de Regeling meetmiddelen politie. De certificeringsverklaringen zijn in een aantal categorieën onderverdeeld. Op uw proces-verbaal staat aangegeven met welke apparatuur uw overtreding is waargenomen. Hieronder treft u de verklaringen aan van door de politie Eenheid Zeeland-West-Brabant gebruikte apparaten: