Ga naar content

Woo-documenten Eenheid Zeeland-West-Brabant

Meldingen meldkamer

Op 20 juli 2011 is op grond van de Wob (tegenwoordig Wet open overheid = Woo) verzocht om een overzicht van de binnengekomen meldingen bij de Gemeenschappelijke Meldkamer Zeeland op 18 en 19 juli 2011. Op 21 juli 2011 is een overzicht hiervan verstrekt. De tot personen herleidbare gegevens zijn omwille van de privacy weggehaald.

Meldingen meldkamer 

Op 26 juli 2011 is een nieuw Wob-verzoek ontvangen waarin is gevraagd om audiobestanden danwel transcripties van de meldingen die zijn binnengekomen bij de meldkamer op 18 en 19 juli 2011. Het verzoek is toegespitst op meldingen die samenhangen met de gebeurtenissen aan de Hooge Meestraat te Middelburg. Dit verzoek is bij besluit van 27 juli 2011 afgewezen wegens opsporings-, handhavings- en privacybelangen.

Het afwijzend besluit is hieronder opgenomen.

Afwijzend besluit