Ga naar content

Woo-documenten Eenheid Zeeland-West-Brabant

Misdaadcijfers

In november 2010 is een verzoek ontvangen om inzicht te krijgen in de gepleegde misdrijven per buurt of wijk over 2009 en 2010, inclusief het aantal malen dat een misdrijf per buurt of wijk is gepleegd.Begin 2011 zijn deze gegevens verstrekt. Bijgaand het overzicht in een Excel-document.

Misdaadcijfers