Ga naar content

Verbalisanten

U kunt hier van enkele verbalisanten documenten terugvinden waaruit hun bevoegdheid blijkt.

Informatie over door wie u bent geverbaliseerd is terug te vinden op de aankondiging van de beschikking, de beschikking, het zaaksoverzicht en/of de foto. De verbalisanten zijn op deze documenten aangeduid met hun verbalisantennummer. Dat nummer komt overeen met de hieronder opgenomen documenten. In verband met de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van de politieambtenaar zijn gegevens zoals de naam, geboortedatum en informatie over het salaris weggelakt (zie ook rechtsoverweging 2.5 van ABRvS 4 juni 2008, LJN: BD3114 - http://zoeken.rechtspraak.nl/detailpage.aspx?ljn=BD3114)

Verbalisanten

Verbalisanten MWB

verbalisanten Zeeland