Ga naar content

Woo-documenten Eenheid Zeeland-West-Brabant

Wapenverloven

Naar aanleiding van een tweetal verzoeken om informatie over wapenverloven (ook wel wapenvergunningen genoemd) zijn door de politie de volgende bestanden openbaar gemaakt. De informatie in de bestanden is afkomstig uit het systeem Verona. Dit systeem gebruiken de medewerkers die verantwoordelijk zijn voor het verlenen van wapenverloven en het houden van toezicht daarop.

Verona is bevraagd over de periode 1 januari 2009 tot 1 oktober 2012. De bevraging heeft omstreeks 11 oktober 2012 plaatsgevonden. De informatie is op 19 oktober 2012 aan de verzoekers verstrekt.

Wapenverloven worden toegekend op grond van de Wet wapens en munitie (Wwm). Daarnaast mogen jagers ook wapens hebben als zij een jachtakte hebben. Dit is op grond van de Flora- en faunawet (Ffw). In de Wwm is bepaald dat de politie verantwoordelijk is voor het uitvoeren van de Wwm. Daarbij past de politie ook de Circulaire wet wapens en munitie toe. In de Circulaire staat ook wanneer een wapenverlof ingetrokken wordt. De Wwm, Ffw en Circulaire kunt u terugvinden op

http://wetten.overheid.nl

.

Op basis van de hierboven verstrekte informatie is aanvullend verzocht om een geanonimiseerd afschrift te mogen ontvangen van de besluiten tot intrekking van een wapenverlof of jachtakte.

In de periode tussen 9 april 2011 (het schietincident in Alphen aan den Rijn) en 1 oktober 2012 heeft politie Zeeland-West-Brabant in de volgende gevallen het wapenverlof of de jachtakte ingetrokken. In artikel 7 van de Wet wapens en munitie en artikel 41 van de Flora- en faunawet is bepaald wanneer over wordt gegaan tot intrekking.

Aanwijzingen waaruit mogelijk misbruik kan blijken, komen onder meer naar boven door wekelijks alle bezitters van een wapenverlof en/of jachtakte te screenen. Dit screenen gebeurt door het raadplegen van politiesystemen en het Justitieel Documentatie Systeem.

Opgemerkt wordt dat het hier uitsluitend gaat om intrekkingen. Wapenverloven en jachtaktes gelden gedurende één jaar en moeten telkens opnieuw verlengd worden. De weigering om een wapenverlof of jachtakte te verlengen valt niet onder het aanvullende verzoek.

Wapenverloven