Verkeerspolitie

De verkeerspolitie houdt toezicht op naleving van de verkeersregels en –tekens door bijvoorbeeld automobilisten, fietsers en bromfietsers. De politie controleert scherp op alcohol, snelheid en rood licht en het dragen van een gordel of helm. Die controles zijn bedoeld om het verkeer veiliger te maken. Er vallen namelijk nog altijd veel slachtoffers in het verkeer.

Inhoudsopgave

Wat doet de verkeerspolitie?

De verkeerspolitie zorgt ervoor dat het verkeer kan blijven rijden en dat het veilig is op de Nederlandse wegen. Dat doet ze onder meer door:

  • controle op alcohol en drugs;
  • te hard rijden of bumperkleven aanpakken;
  • controle op door rood rijden of zonder gordel rijden;
  • vrachtauto's en caravans technisch controleren;
  • helpen bij ongelukken en onderzoek toedracht van ongelukken;
  • het tegengaan van verkeerd parkeren;
  • filevorming tegengaan.

Waarin verschilt de landelijke verkeerspolitie met de regionale?

Medewerkers van de landelijke verkeerspolitie houden het verkeer op de snelwegen in de gaten. Op termijn worden zij een onderdeel van de landelijke Dienst Infrastructuur, waaronder vanaf dat moment ook de luchtvaart-, spoorweg- en waterpolitie vallen. De regionale verkeerspolitie zorgt voor veilig verkeer binnen de bebouwde kom en op provinciale wegen.