Aangifte of melding doen

Aangifte doen

U kunt op verschillende manieren aangifte doen van een strafbaar feit. Kijk hier wat voor u de beste manier is.

Melding doen

Zag of hoorde u iets en wilt u dat aan de politie doorgeven? Als het geen spoed is, kan dat ook via internet. Bij spoed, bel 112.

Meldpunten

Wilt u discriminatie melden, fraude, of kindermishandeling? Of wilt u informatie over slachtofferopvang?