Ga naar content

Disclaimer

De politie besteedt veel zorg aan de teksten op politie.nl. Komt u toch onvolledige, onjuiste of verouderde informatie tegen, dan kunt u dit doorgeven via de feedback knop die u vindt aan de rechterzijde van het scherm. Uw bericht wordt bijzonder op prijs gesteld.

U kunt geen rechten ontlenen aan de informatie op deze website en de politie is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik ervan. Ook aanvaardt de politie geen aansprakelijkheid voor de inhoud en het functioneren van de websites van derden waarnaar op deze site wordt verwezen.

Copyright

Het is toegestaan informatie van politie.nl over te nemen, mits u de bron vermeldt. Het beeldmateriaal op politie.nl is auteursrechtelijk beschermd en mag op geen enkele wijze verveelvoudigd of openbaar worden gemaakt. Dit geldt ook voor de foto's van politiemedewerkers, waarop portretrecht rust.