Ga naar content

Disclaimer

De politie besteedt veel zorg aan de informatie die ze via deze site aanbiedt. Hebt u naar aanleiding van die informatie vragen, gebruik dan de feedbackknop aan de rechterzijde van het scherm. U kunt geen rechten ontlenen aan de informatie op deze website en de politie is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik ervan. Ook aanvaardt de politie geen aansprakelijkheid voor de inhoud en het functioneren van de websites van derden waarnaar op deze site wordt verwezen.

Copyright

Het is toegestaan informatie van politie.nl over te nemen, mits u de bron vermeldt. Het beeldmateriaal op politie.nl is auteursrechtelijk beschermd en mag op geen enkele wijze verveelvoudigd of openbaar worden gemaakt. Dit geldt ook voor de foto's van politiemedewerkers, waarop portretrecht rust.

Open data

Voor de data die op data.politie.nl worden ontsloten is de Creative Commons zero-verklaring (CC0) van toepassing. Dit houdt in dat iedere vorm van hergebruik van de inhoud van die  is toegestaan, tenzij bij of in een bepaald onderdeel staat aangegeven dat op dat onderdeel een auteursrechtelijke uitzondering van toepassing is.

Bij hergebruik van de datasets op data.politie.nl is naamsvermelding niet verplicht. Bij het hergebruik van de inhoud mag niet de indruk worden gewekt dat de politie zonder meer de strekking van het afgeleide werk onderschrijft.