Ga naar content

Privacy Statement

De politie verwerkt alleen persoonsgegevens indien daar een gerechtvaardigd doel voor is. Dit zowel met betrekking tot informatie die u op deze website achterlaat, als alle andere processen van de politie waarin persoons-gerelateerde-informatie wordt verwerkt. Daar waar externe partijen zijn betrokken zijn er convenanten en/of verwerkersovereenkomsten afgesloten.

Hoe gaat de politie om met uw persoonsgegevens?

Wanneer uw persoonsgegevens worden verwerkt, wordt u daar in principe van op de hoogte gesteld. Dit hoeft echter niet zo te zijn in het geval van een onderzoek naar strafbare feiten, of daar waar het logisch is dat de politie uw gegevens verwerkt (bijv. bij bezoekersregistratie). De politie gebruikt uw persoonsgegevens enkel voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt. Dat betekent dat als u bijvoorbeeld uw naam en adres invult voor het toezenden van een folder, deze gegevens niet worden gebruikt om u ook andere informatie toe te zenden. Uw gegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld.

Gegevens kunnen echter ook worden gebruikt voor opsporing, als strafbare feiten worden gepleegd of strafbare uitlatingen worden gedaan (en verdere uitzonderingen zoals genoemd in artikel 43 Wet bescherming persoonsgegevens). Hierbij verwerkt de politie persoons-gerelateerde-informatie op basis van de Wet politiegegevens (Wpg).

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld. Voor alle verwerkingen van persoonsgegevens geldt dat alleen die gegevens worden gebruikt die voor het betreffende doel noodzakelijk zijn.

Schengen Signaleringen / Schengen Alert

De politie kan uw persoonsgegevens controleren of verwerken in het Schengen Infomatie Systeem.

Waarom wil de politie op deze website uw persoonsgegevens weten?

In de formulieren op Politie.nl wordt standaard gevraagd naar uw naam, adres, postcode, woonplaats, telefoon en e-mailadres. Alle velden zijn optioneel, het is dus niet verplicht om uw persoonsgegevens in te vullen. Voor het e-mail adres is een uitzondering gemaakt. Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, wil de politie contact met u kunnen opnemen. Bijvoorbeeld om u een vraag te kunnen stellen en natuurlijk om antwoord te kunnen geven als u zelf een vraag hebt gesteld.

Uw internetprovider stuurt automatisch uw IP adres mee met het formulier dat u via Politie.nl verstuurt. Als u anoniem informatie met de politie wil delen, kunt u contact opnemen met Meld Misdaad Anoniem.

Gebruik van anonieme bezoekersgegevens

Voor de meting van webstatistieken verzamelt de politie anonieme gegevens over het gebruik van deze website. Door analyse van de verzamelde gegevens kan de website worden verbeterd, zodat de bezoeker gezochte informatie zo gemakkelijk mogelijk kan vinden. Daarnaast kan de politie door de webstatistieken haar dienstverlening verder optimaliseren. De verzamelde gegevens worden niet voor een ander doel gebruikt of aan derden ter beschikking gesteld.

Het gaat om de volgende gegevens: uw IP-adres, het adres van uw internetprovider, de browser die u gebruikt (zoals Chrome, Firefox, Internet Explorer of Safari), het tijdstip en de duur van uw bezoek en welke pagina's u heeft bezocht. Ook wordt gebruikgemaakt van cookies.

Privacy en solliciteren

U kunt via deze website solliciteren op vacatures bij de politie. De politie onderschrijft de NVP-Sollicitatiecode. Deze sollicitatiecode bevat basisregels die arbeidsorganisaties naar het oordeel van de Nederlandse Vereniging voor Personeelsmanagement & Organisatieontwikkeling (NVP) in acht behoren te nemen bij werving en selectie. Als sollicitant heeft u recht op:

  • een eerlijke kans op aanstelling
  • informatie
  • privacy
  • een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens
  • een doelmatige sollicitatieprocedure
  • toegang tot een geschillenregeling

Vragen over het gebruik van uw gegevens

Indien u vragen heeft over het gebruik van uw persoons-gerelateerde-gegevens door de politie, kunt u een schriftelijk verzoek indienen bij de privacyfunctionaris van de politie eenheid in uw regio.

NB Bij een verzoek tot inzage van de eigen gegevens dient u wel een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen ter verificatie van uw identiteit.