Ga naar content

Onderzoek naar dood Nicky Verstappen

Heeft u een tip over deze zaak?

Laat het ons weten via het tipformulier.

In de nacht van zondag 9 op maandag 10 augustus 1998 verdween de 11-jarige Nicky Verstappen vanaf het zomerkamp op de Brunssummerheide waar hij met 36 andere kinderen uit zijn woonplaats Heibloem (en omgeving) verbleef. De volgende avond werd zijn lichaam aangetroffen in een bosperceel op ca. 1200 meter afstand van het kamp.

Heibloem

De tent waarin Nicky sliepDe dood van Nicky is altijd onderwerp van gesprek gebleven. Om te beginnen in Heibloem zelf, het kerkdorp bij Roggel waar alle kinderen en begeleiders van het zomerkamp vandaan kwamen. Het zomerkamp was in het dorp een jaarlijkse traditie, georganiseerd door een plaatselijke stichting voor jeugdwerk. In deze kleine gemeenschap in Midden-Limburg sloeg het drama diepe wonden. 

 

Media

Vindplaats NickyMaar ook buiten Limburg is de dood van Nicky altijd actueel gebleven. Want wat de ouders van Nicky overkwam, is de vrees van alle ouders. Je kind gaat op vakantie maar komt niet meer thuis. Ook de media zorgden ervoor dat de zaak in de publiciteit bleef. Kranten, tijdschriften, televisie en radio: allemaal hebben ze veel aandacht aan het opsporingsonderzoek besteed. Veel artikelen zijn tot op de dag van vandaag op het internet terug te vinden.

Onderzoek

NickyOok de politie is zich vanaf 1998 altijd met de dood van Nicky bezig blijven houden. Het onderzoek naar de doodsoorzaak en de omstandigheden waaronder Nicky is overleden, heeft nooit stil gelegen. In de afgelopen jaren bleef er regelmatig nieuwe informatie binnenkomen die onderzocht moest worden. Ook bleef de politie zelf zoeken naar nieuwe aanknopingspunten.

DNA onderzoek

De Brunssemer HeideZo werd in opdracht van de officier van justitie in 2011 het graf van de inmiddels overleden leider van het zomerkamp geopend, omdat er aanwijzingen waren die in zijn richting wezen. Een vergelijking van zijn DNA-profiel met sporen op de kleding van Nicky leverde geen overeenkomst op. Eenzelfde onderzoek werd uitgevoerd onder ruim 100 mannen o.a. uit de omgeving van Nicky, onder wie de begeleiders van het zomerkamp. Opnieuw zonder resultaat.

Onderzoek in stilte

DossierIn 2013 werd in opdracht van de officier van justitie opdracht gegeven om alle voorgaande onderzoekshandelingen en -resultaten opnieuw te bekijken en analyseren. Zo werd onder andere het omvangrijke dossier volledig gedigitaliseerd, hetgeen nieuwe vormen van analyseren mogelijk maakte en alle informatie en verklaringen nogmaals grondig bekeken. Sindsdien is er door een nieuw onderzoeksteam onophoudelijk in stilte aan het onderzoek gewerkt.

DNA verwantschapsonderzoek

Het College van Procureurs-Generaal heeft recentelijk toestemming gegeven voor het uitvoeren van een grootschalig DNA-verwantschapsonderzoek in het onderzoek naar de dood van Nicky Verstappen. Al eerder werd DNA onderzoek gedaan in de DNA-databank van veroordeelden. Dit onderzoek heeft geen resultaat opgeleverd.

Grootste DNA verwantschapsonderzoek ooit

TijdlijnMeer dan 15.000 mannen ontvangen een uitnodiging om vrijwillig DNA af te staan in het kader van dit grootschalig DNA-verwantschapsonderzoek. De wetgeving biedt die mogelijkheid sinds de inwerkingtreding van de Wet Verwantschapsonderzoek op 1 april 2012. Wanneer het verwantschapsonderzoek exact zal plaatsvinden is op dit moment nog niet bekend. De voorverkenningen en voorbereidingen daarvoor worden inmiddels getroffen.

Doelgroep nog niet bepaald

Voor dit grootschalig DNA-verwantschapsonderzoek zal de vrijwillige medewerking worden gevraagd van personen die aan bepaalde criteria voldoen. Welke criteria dit zijn is op dit moment nog niet vastgesteld. Hier richt het voorbereidend onderzoek zich ook op. 

De procedure

De betreffende personen ontvangen een brief waarin wordt gevraagd vrijwillig mee te werken aan het grootschalig DNA-verwantschapsonderzoek. De periode waarin dit zal plaatsvinden is op dit moment nog niet bekend. 

Waarom dit onderzoek?

Met behulp van de bevolking is er een ultieme kans om helderheid te brengen is het mysterie rondom de dood van Nicky Verstappen. De traditionele opsporingsmethoden en het DNA-verwantschapsonderzoek in de DNA-databank veroordeelden hebben geen treffers op het aangetroffen DNA opgeleverd. Het NFI heeft onderzoek gedaan in de DNA-databank naar verwantschap onder reeds bestaande profielen. De volgende stap die de wetgeving mogelijk maakt is het afnemen van DNA-materiaal en hier verwantschapsonderzoek naar verrichten. 

DNA-afname

Met een wattenstaafje wordt wangslijm aan de binnenkant van de mond van de betrokkene weggenomen. Dit is pijnloos. Het wangslijm wordt anoniem naar het NFI gestuurd. Persoonsgegevens worden daar niet bekend gemaakt. Van het afgenomen DNA-materiaal wordt een zogenaamd Y-chromosomaal profiel vervaardigd. Dit Y-chromosomale profiel wordt in de mannelijke lijn van een familie in principe onveranderd doorgegeven, zodat men bij overeenkomsten met het daderprofiel kan gaan zoeken naar naaste en verre verwanten in de familiestamboom.

Alleen voor dit onderzoek

Het DNA-profiel wordt uitsluitend vergeleken met het aangetroffen DNA-daderspoor op het lichaam van Nicky Verstappen en niet met andere sporen uit andere onderzoeken. Na afronding van het verwantschapsonderzoek worden het DNA-materiaal en de vervaardigde profielen vernietigd.

Nieuws

Uiteraard zal de politie u op de hoogte houden van alle vorderingen die in dit onderzoek worden gemaakt. Deze vindt u onder het tabblad Voortgang. Daarin treft u ook een selectie aan van publicaties en uitzendingen over deze zaak in de media.

Locatie

Kaartbediening
Zoombediening