Ga naar content

Onderzoek naar dood Nicky Verstappen

Heeft u een tip over deze zaak?

Laat het ons weten via het tipformulier.

Meest gestelde vragen

DNA afname update

DNA afname

Waarom dit onderzoek?

Hoe werkt DNA-onderzoek?

Hoe werkt autosomaal DNA-onderzoek?

Hoe werkt DNA-verwantschapsonderzoek?

Waarom is er gekozen voor DNA-verwantschapsonderzoek in deze zaak?

DNA afname update

DNA afname

 • De grootscheepse DNA-afname is afgerond, kan ik alsnog DNA afstaan?
  De grootschalige DNA-afname is inderdaad afgerond. Mochten er mannen zijn die een reden hebben om alsnog DNA af te geven dan kunnen zij bellen met het onderzoeksteam via het algemene nummer van politie (0900-8844) en daar het verzoek neerleggen. Dan wordt bekeken of er alsnog een afspraak gemaakt kan worden. 
  Terug
   
 • Ik woon niet in Limburg, maar heb een uitnodiging ontvangen om DNA af te staan. Hoe zit dat?
  Eind februari hebben mannen die in 1998 in het doelgebied van het verwantschapsonderzoek woonden maar nu elders in Nederland (buiten Limburg) woonachtig zijn een persoonlijke oproep gekregen om dna af te staan. Dat gaat via de plaatselijke politie, bijvoorbeeld via één of meerdere afnamelocaties. Het betreft een groep van ongeveer 700 mannen.   
  Terug
   
 • Hoe lang duurt het voordat het DNA is onderzocht?
  Als er een overeenkomst is tussen een familielijn en de veilig gestelde sporen, dan is het noodzakelijk om nader onderzoek te doen. Het Nederlands Forensisch Instituut heeft minimaal zes tot twaalf maanden nodig om het DNA te verwerken. Als er een match is met een mogelijk familielid, wordt een stamboomonderzoek uitgevoerd.
  Terug
   
 • Hoe worden families benaderd, waar niemand heeft meegedaan aan het onderzoek?
  Allereerst op vrijwillige basis in een herhaalde oproep. 
  Terug
   
 • Valt de opkomst mee of tegen en waarom?
  Wij willen ons nu niet laten verleiden om een uitspraak te doen of een oordeel te geven met betrekking tot de hoogte van het aantal mannen dat is gekomen. Dat zou iedere man die de moeite heeft genomen om te komen in onze ogen tekort doen. We zijn immers enorm blij met de mate waarin het onderzoek leeft onder een groot deel van onze inwoners. We vinden het als politie belangrijk om samen met de inwoners de schouders te zetten onder maatschappelijke issues.

  We zijn blij met de opkomst en nu gaan we kijken of alle families in kaart gebracht kunnen worden. Het absolute aantal zegt niet heel veel, we zijn tevreden als we weten of door de huidige DNA-afnames de familielijnen allemaal in kaart zijn gebracht.

  We merken dat veel media met name belang hechten aan de hoogte van de opkomst en de vraag of deze opkomst voldoende is. Om deze vraag goed te kunnen beantwoorden zal je onderzoek moeten verrichten. Het gaat er bij verwantschapsonderzoek om dat de familielijnen in kaart worden gebracht.

  Dit is bovendien de eerste keer dat in Nederland een grootschalig DNA verwantschapsonderzoek is uitgevoerd binnen een doelgroep die zo groot is als die van ons, 21.500 mannen. Er is dan ook geen vergelijkingsmateriaal beschikbaar. Ook is er geen duidelijkheid over de relatie van de hoogte van de opkomst met de kans op succes. We hebben als uitgangspunt dat bij een opkomst van 100% de kans op succes het grootste is.
  Terug

 • Wie zijn er uitgenodigd? 
  Er zijn in totaal 21.500 mannen benaderd. In de leeftijd van 18 tot 75 jaar, van families die in bepaalde delen van de gemeenten rondom de Brunssummerheide of in Heibloem wonen of gewoond hebben (in 1998). Het onderzoek wordt in twee delen uitgevoerd:
  * 17.500 mannen hebben eind januari een brief gekregen om hun DNA af te komen geven. Dit gaat om mannen die nu in de doelgebieden wonen. 
  * 4000 mannen hebben eind februari een uitnodiging gekregen. Deze mannen woonden in 1998 in bepaalde delen van de gemeenten rondom de Brunssumerheide of in Heibloem, maar nu elders in Limburg of daar buiten. Van deze 4000 mannen wonen er zo'n 700 elders in Nederland (buiten Limburg).
  Terug
   
 • Waarom zijn alleen mannen uitgenodigd om aan het DNA-verwantschapsonderzoek deel te nemen?
  Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat het DNA spoor dat bij Nicky is aangetroffen van een man is. Mannen beschikken naast kern DNA (de twee helften van vader en moeder) ook over Y-chromosomaal DNA. Dit DNA wordt onveranderd doorgegeven van vader op zoon.
  Terug
   
 • Om welke afnamegebieden gaat het precies bij het verwantschapsonderzoek?
  Het gaat om een gedeelte van Heerlen en Brunssum grenzend aan de Brunssummerheide, de hele gemeente Landgraaf en de gemeenschap Heibloem.
  Terug
   
 • Duitsland is vlakbij. Waarom zijn mannen uit Duitsland niet uitgenodigd?
  Het DNA-verwantschapsonderzoek houdt op bij onze grenzen. We hebben daar geen bevoegdheid. In Duitsland behoort DNA-verwantschapsonderzoek bijvoorbeeld niet tot de mogelijkheden.
  Terug

 • Hoeveel mannen zijn per gemeente uitgenodigd om DNA af te staan?
  Er zijn 21.500 mannen gevraagd om DNA af te staan. Hieronder een overzicht van de aantallen per gemeente.

Totaal aantallen per gemeente
Brunssum 400
Heerlen 4100
Landgraaf 14000
Kerkrade 600
Heibloem (en omstreken) 400
Binnen Limburg 1200
Buiten Limburg 800
Totaal 21500

 

Waarom dit onderzoek?
 

 • Wat is aanleiding van dit onderzoek?
  In augustus 1998 verdween de toen 11-jarige Nicky Verstappen uit Heibloem tijdens een zomerkamp op de Brunssumerheide. Een dag later werd hij dood teruggevonden. Jarenlang deden politie en Openbaar Ministerie (OM) uitgebreid onderzoek. Ook naar DNA dat gevonden is in deze zaak. Helaas leidde dit niet tot de oplossing. Maar sinds enkele jaren is er technisch meer mogelijk en daarom wordt nu een grootschalig DNA-onderzoek gedaan.  Dit is een ingrijpend middel, maar het geeft perspectief op het oplossen van dit misdrijf.
  Terug
   
 • Er zijn meerdere cold cases. Waarom wordt nu specifiek deze opgepakt?
  Het onderzoek naar de dood van Nicky Verstappen is nooit gesloten. In 2012 is namens de familie (door Peter R. de Vries en Benedicte Ficq) aan de Hoofdofficier van justitie in Limburg gevraagd om nog laatste onderzoekshandelingen te verrichten in het onderzoek naar de dood van Nicky Verstappen. Uit dit verzoek is dit onderzoek voortgekomen.
  Terug
   
 • Zijn er nieuwe feiten?
  Nee. Maar door technische ontwikkelingen en verandering in de wetgeving is er meer mogelijk op het gebied van DNA-onderzoek.  
  Terug

Hoe werkt DNA-onderzoek?
 

 • Wat is DNA?
  Het menselijk lichaam is opgebouwd uit ongeveer 100.000 miljard hele kleine cellen. Deze cellen kunt u niet met het blote oog zien. In iedere cel zit een kern en daarin zitten chromosomen. Ieder chromosoom bestaat uit een lange draad. Die draad heet het DNA. DNA is, net als een vingerafdruk, bij ieder mens anders. In het DNA zijn alle eigenschappen zoals haarkleur, de kleur van ogen en huidskleur opgeslagen. 
  Terug
   
 • Hoe is het DNA-onderzoek opgebouwd?
  Bij een DNA-onderzoek wordt gekeken of het afgenomen DNA overeenkomsten heeft met de destijds veiliggestelde DNA-sporen uit het onderzoek. Er zijn twee varianten DNA-onderzoek, het autosomaal DNA-onderzoek en het DNA-verwantschapsonderzoek.  
  Autosomaal DNA-onderzoek: Het DNA dat wordt afgegeven wordt één-op-één vergeleken met de in het onderzoek veilig gestelde sporen.  
  DNA-verwantschapsonderzoek: via het DNA-materiaal wordt in de mannelijke familielijn gezocht naar overeenkomsten met de veilig gestelde sporen.
  Terug

Hoe werkt autosomaal DNA-onderzoek?
 

 • Wat is een autosomaal DNA-onderzoek?
  Bij het autosomaal DNA-onderzoek wordt het afgenomen DNA één-op-één vergeleken met de in het onderzoek veilig gestelde sporen. 
  Terug
   
 • Wie zijn er benaderd voor het autosomaal DNA-onderzoek?
  Een groep van ongeveer 1.500 mannen is na een zorgvuldige afweging geselecteerd door het onderzoeksteam. Ze wonen verspreid over heel Nederland met het zwaartepunt in de provincie Limburg. De groep is onder andere samengesteld uit personen die voorkomen in het dossier dat in de afgelopen negentien jaar is opgebouwd, waaronder personen waarvan bekend is dat zij destijds vaker op de Brunssummerheide kwamen vanwege bijvoorbeeld werk, recreatie of sport. Ook worden er personen benaderd waarover de politie tips heeft ontvangen.
  Terug

Hoe werkt DNA-verwantschapsonderzoek?
 

 • Wat is DNA-verwantschapsonderzoek?
  Ieder mens krijgt de helft van zijn DNA van vader en de helft van moeder. Daardoor lijken DNA-profielen van familieleden meer op elkaar dan DNA-profielen van mensen die geen familie van elkaar zijn. Dit is de feitelijke basis voor DNA-verwantschapsonderzoek.
   
  Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat het DNA spoor dat bij Nicky is aangetroffen van een man is. Mannen beschikken naast kern DNA (de twee helften van vader en moeder) ook over Y-chromosomaal DNA. Dit DNA wordt onveranderd doorgegeven van vader op zoon.

  Het Y-chromosomale DNA profiel van de deelnemers aan dit onderzoek wordt vergeleken met het Y-chromosomale DNA profiel van het aangetroffen spoor. Het vergelijken van die profielen noemen we DNA-verwantschapsonderzoek.
  Terug
   
 • Wordt het afgestane DNA ook in andere onderzoeken gebruikt?
  Nee. Het DNA-profiel wordt alléén gebruikt bij dit DNA-verwantschapsonderzoek.
  Terug
   
 • Blijft het afgestane DNA bewaard na een DNA verwantschapsonderzoek?
  Het DNA-profiel wordt niet in een databank opgeslagen. Na het onderzoek wordt het DNA en het DNA-profielvernietigd. Dit is een wettelijke verplichting. Vernietiging gebeurt altijd.
  Terug
   
 • Wanneer worden de DNA-monsters vernietigd?
  Personen die hun DNA afstaan binnen het onderzoek kunnen bij afname kiezen of hun DNA mag worden bewaard tot het moment dat de strafzaak is afgelopen of tot het onderzoek is afgelopen.
  Het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) heeft met de politie afgesproken dat de politie de DNA-monsters van de personen die kiezen voor vernietiging na het onderzoek apart houdt. Deze monsters worden vervolgens als laatste ingestuurd naar het NFI.
  Als het NFI deze monsters heeft onderzocht, worden ze vervolgens vernietigd. De vernietiging vindt daardoor vlak na afloop van het onderzoek plaats, maar vrij lang na afname. We gaan er immers van uit dat we een half jaar tot een jaar nodig hebben voor dit onderzoek.
  Terug

 • Is meewerken aan het DNA-verwantschapsonderzoek onderzoek verplicht?
  Nee. Meewerken is zeer gewenst, maar niet verplicht. De mannen die een uitnodiging ontvangen voor het onderzoek zijn géén verdachten in deze zaak. Zij zijn daarom ook niet verplicht om aan dit onderzoek mee te doen. Het helpt het onderzoek enorm als ze wél meedoen, omdat de politie en het OM op deze manier personen en families kunnen uitsluiten als betrokkenen. 
  Terug
   
 • Wat is de wettelijke basis voor grootschalig DNA- verwantschapsonderzoek?
  Het wetboek van strafvordering is de basis. artikel 151da regelt wanneer er een verwantschapsonderzoek mag worden uitgevoerd. Elke zaak moet aan een aantal criteria voldoen wil dit onderzoek kunnen plaatsvinden. 
  Terug
   
 • Wat heb je aan een match op verwantschap?
  Een aanwijzing tot verwantschap biedt de mogelijkheid om binnen de mannelijke lijn op zoek te gaan naar de donor van de sporen. Als er geen aanwijzing tot verwantschap is, kunnen families worden uitgesloten.
  Terug

Waarom is er gekozen voor DNA-verwantschapsonderzoek in deze zaak?
 

Hier is een YouTube-video ingesloten. Deze kan niet getoond worden omdat u geen cookies accepteert. U kunt de video ook bekijken op http://www.youtube.com/watch?v=6pdDDQnyKzM