Ga naar content

Onderzoek naar dood Nicky Verstappen

Heeft u een tip over deze zaak?

Laat het ons weten via het tipformulier.

Meest gestelde vragen

De vraag leeft waarom de politie en sommige nieuwsmedia de verdachte nu Jos B. noemen?

In het belang van het onderzoek is er door het OM toestemming gegeven de volledige identiteit van de verdachte bekend te maken. Daartoe is besloten op basis van de ernst van de verdenkingen en het feit dat de verdachte als voortvluchtig beschouwd werd en alle aanknopingspunten waren uitgelopen. Met de aanhouding van Jos B. vervalt het zwaarwegende onderzoeksbelang om zijn volledige identiteit vrij te geven.

Krijgt hij nu strafvermindering nu zijn volledige naam publiekelijk bekend is gemaakt?
Dat is niet ons om daar op in te gaan nu. Dat zou speculeren zijn.

Hoe is de verdachte getraceerd?
Dankzij een tip van een getuige kwamen we hem op het spoor. Deze getuige gaf aan dat hij de man herkende van de foto’s die afgelopen woensdag op de persconferentie zijn getoond en later via de media zijn verspreid.
Nogmaals willen het OM Limburg en de politie de waardering uitspreken voor het massaal delen en helpen van burgers en media. Dit heeft uiteindelijk tot de gouden tip geleid.

Op welke locatie is de verdachte precies teruggevonden?
Jos B. is aangetroffen in een veld in Castellterçol, gelegen in de Spaanse Pyreneeën ten noorden van Barcelona.

Onder welke omstandigheden is de verdachte aangetroffen?
Jos B. is in goede gezondheid in een veld in Castellterçol aangetroffen. Hij verzette zich niet tegen zijn aanhouding. Jos B. was op het moment van aanhouding in het bezit van zijn paspoort, wat zijn identificatie eenvoudiger maakte.

Welk concreet bewijs is er tegen de verdachte?
Zijn DNA is een match met het DNA dat is aangetroffen op de kleding van Nicky Verstappen. Dit DNA-spoor is geïdentificeerd als een zogenaamd delict gerelateerd spoor.

Op dit moment wordt Jos B. verdacht van een:
- levensdelict
- zedendelict
- misdrijf tegen de persoonlijke vrijheid

Hoe de uiteindelijke tenlastelegging zal luiden, die het OM op een later moment in de zittingszaal presenteert, is nu nog niet duidelijk. Dit hangt bijvoorbeeld af van het onderzoek dat na de aanhouding nog zal plaatsvinden en wat de verdachte in de politieverhoren gaat verklaren.

Kan er inmiddels al meer informatie gedeeld worden over het betreffende DNA-spoor dat matcht met het DNA van Jos B.?
Er wordt geen aanvullende informatie verstrekt over het betreffende DNA-spoor. Er was een 100% match. Waaruit het spoor op de kleding van Nicky bestaat, maken we niet bekend.

Wat gaat er de komende tijd gebeuren met het onderzoek?
Alle tips die het onderzoeksteam heeft ontvangen, met uitzondering over de verblijfplaats van de verdachte, worden nog nader onder loep genomen. Het is belangrijk dat we een zo compleet mogelijk beeld van deze verdachte krijgen.

Blijft het speciale telefoonnummer open? En waarom?
Het telefoonnummer +31 88 16 88 999 blijft voorlopig beschikbaar. Het onderzoeksteam is namelijk nog altijd op zoek naar mensen die meer informatie hebben over Jos B. Het is belangrijk dat we een zo compleet mogelijk beeld van deze verdachte krijgen.

 

Verdachte

Onderzoek

Algemeen

 

Verdachte

 • Kwam de verdachte voor in het onderzoek? Zo ja, op welke manier?
  De man kwam in het onderzoek voor als passant. Op de avond dat het lichaam van Nicky op de hei werd gevonden, fietste hij over de hei. Zijn gegevens zijn toen genoteerd. Om die reden is hij in het dossier opgenomen
 • Terug.
 • Waarom is hij niet eerder in het onderzoek naar voren gekomen als verdachte?
  De man kwam in het onderzoek voor als passant. Op de avond dat het lichaam van Nicky op de hei werd gevonden, fietste hij over de hei. Op dat moment en de jaren erna zijn er geen aanwijzingen gevonden dat hij betrokken was bij de dood van Nicky Verstappen.
  Terug.
 • Waarom is de man nu pas als verdachte aangemerkt?
  Hij is al die tijd passant geweest. Toen we later in het grootschalig DNA-onderzoek op basis van vrijwilligheid ook van passanten DNA zijn gaan afnemen, behoorde hij ook bij de doelgroep. Op basis van de DNA-match is hij als verdachte naar voren gekomen
  Terug.
 • Heeft hij één-op-één of via het verwantschapsonderzoek DNA afgegeven?
  De verdachte heeft zelf geen DNA afgegeven. Hem is via een brief verzocht om DNA af te staan voor de één-op-één vergelijking. Hij viel in de categorie ‘mannen met bekendheid op de Brunssummerheide’  omdat hij passant was. De politie is twee maal aan de deur geweest en heeft een brief achtergelaten met het verzoek om contact op te nemen voor het maken van een afspraak om DNA af te staan. Uit onderzoek is vervolgens gebleken dat de man in het buitenland verbleef.
 • Terug.
   
 • Hoe zijn jullie dan aan het DNA van de man gekomen terwijl de man vermist is?
  De familie heeft hem in april 2018 als vermist opgegeven.
  Terug.
 • Waarom is hij in 2010 niet meegenomen in het DNA onderzoek?
  In 2010 is een beperkte groep mannen gevraagd DNA af te staan en daar zat de verdachte niet bij. Hij werd toen aangemerkt als een toevallige passant op de hei.
  Terug.
 • Op welke manier kwam deze verdachte in het dossier in beeld?
  De man kwam in het onderzoek voor als passant. Op de avond dat het lichaam van Nicky op de hei werd gevonden, fietste hij over de hei. Zijn gegevens zijn toen genoteerd. Om die reden is hij in het dossier opgenomen.
  Terug.
 • Waarvan wordt hij verdacht?
  Op dit moment wordt hij verdacht van een:
  Levensdelicht
  Zedendelict
  Misdrijf tegen de persoonlijke vrijheid
  Hoe de uiteindelijke tenlastelegging zal luiden, die het OM op een later moment in de zittingszaal presenteert, is nu nog niet duidelijk. Dit hangt bijvoorbeeld af van het onderzoek dat na de aanhouding nog zal plaatsvinden en wat de verdachte in de politieverhoren gaat verklaren.
  Terug.

Onderzoek

 • Nee
 • Hebben jullie 20 jaar geleden niet van alle zedendelinquenten DNA afgenomen? Dus ook van deze man?
  Nee, want de sporen zijn pas sinds 2008 geschikt voor DNA-onderzoek.
  De verdachte viel niet in die categorie omdat hij toen als passant werd aangemerkt. Er was destijds geen reden om hem verder te onderzoeken. Hij was niet veroordeeld voor een zedendelict.
  De wetgeving is in 2012 zodanig veranderd dat het onderzoeksteam voor mensen die niet verschijnen of onvindbaar zijn, kan doorstappen naar verwanten. In dit specifieke onderzoek heeft de rechter-commissaris in maart 2018 hiervoor toestemming gegeven
  Terug.

 

Algemeen

 • Waarom is niet eerst het autosomale onderzoek afgerond alvorens over te gaan op DNA-verwantschapsonderzoek?
  Er is voor gekozen om beide DNA-onderzoeken tegelijkertijd te doen om op die manier de bereidwilligheid zo groot mogelijk te houden. We zijn eerst begonnen (in oktober 2017) met de een-op-een afnames, omdat de voorbereidingen voor het grootschalige verwantschapsonderzoek meer tijd in beslag namen dan verwacht werd. In de wetenschap dat er veel tijd gemoeid zou zijn met dit grootschalige verwantschapsonderzoek is er toen voor gekozen om alvast met het een op een afname traject te beginnen.
  Terug

 

-------------------------------------------------------------------------

Meest gestelde vragen en antwoorden over het DNA verwantschapsonderzoek 

 

DNA afname update

DNA afname

Waarom dit onderzoek?

Hoe werkt DNA-onderzoek?

Hoe werkt autosomaal DNA-onderzoek?

Hoe werkt DNA-verwantschapsonderzoek?

Waarom is er gekozen voor DNA-verwantschapsonderzoek in deze zaak?

 

DNA afname update

DNA afname

Totaal aantallen per gemeente
Brunssum 400
Heerlen 4100
Landgraaf 14000
Kerkrade 600
Heibloem (en omstreken) 400
Binnen Limburg 1200
Buiten Limburg 800
Totaal 21500

 

Waarom dit onderzoek?
 

 • Wat is aanleiding van dit onderzoek?
  In augustus 1998 verdween de toen 11-jarige Nicky Verstappen uit Heibloem tijdens een zomerkamp op de Brunssumerheide. Een dag later werd hij dood teruggevonden. Jarenlang deden politie en Openbaar Ministerie (OM) uitgebreid onderzoek. Ook naar DNA dat gevonden is in deze zaak. Helaas leidde dit niet tot de oplossing. Maar sinds enkele jaren is er technisch meer mogelijk en daarom wordt nu een grootschalig DNA-onderzoek gedaan.  Dit is een ingrijpend middel, maar het geeft perspectief op het oplossen van dit misdrijf.
  Terug
   
 • Er zijn meerdere cold cases. Waarom wordt nu specifiek deze opgepakt?
  Het onderzoek naar de dood van Nicky Verstappen is nooit gesloten. In 2012 is namens de familie (door Peter R. de Vries en Benedicte Ficq) aan de Hoofdofficier van justitie in Limburg gevraagd om nog laatste onderzoekshandelingen te verrichten in het onderzoek naar de dood van Nicky Verstappen. Uit dit verzoek is dit onderzoek voortgekomen.
  Terug
   
 • Zijn er nieuwe feiten?
  Nee. Maar door technische ontwikkelingen en verandering in de wetgeving is er meer mogelijk op het gebied van DNA-onderzoek.  
  Terug

Hoe werkt DNA-onderzoek?
 

 • Wat is DNA?
  Het menselijk lichaam is opgebouwd uit ongeveer 100.000 miljard hele kleine cellen. Deze cellen kunt u niet met het blote oog zien. In iedere cel zit een kern en daarin zitten chromosomen. Ieder chromosoom bestaat uit een lange draad. Die draad heet het DNA. DNA is, net als een vingerafdruk, bij ieder mens anders. In het DNA zijn alle eigenschappen zoals haarkleur, de kleur van ogen en huidskleur opgeslagen. 
  Terug
   
 • Hoe is het DNA-onderzoek opgebouwd?
  Bij een DNA-onderzoek wordt gekeken of het afgenomen DNA overeenkomsten heeft met de destijds veiliggestelde DNA-sporen uit het onderzoek. Er zijn twee varianten DNA-onderzoek, het autosomaal DNA-onderzoek en het DNA-verwantschapsonderzoek.  
  Autosomaal DNA-onderzoek: Het DNA dat wordt afgegeven wordt één-op-één vergeleken met de in het onderzoek veilig gestelde sporen.  
  DNA-verwantschapsonderzoek: via het DNA-materiaal wordt in de mannelijke familielijn gezocht naar overeenkomsten met de veilig gestelde sporen.
  Terug

Hoe werkt autosomaal DNA-onderzoek?
 

Hoe werkt DNA-verwantschapsonderzoek?
 

 • Wat is DNA-verwantschapsonderzoek?
  Ieder mens krijgt de helft van zijn DNA van vader en de helft van moeder. Daardoor lijken DNA-profielen van familieleden meer op elkaar dan DNA-profielen van mensen die geen familie van elkaar zijn. Dit is de feitelijke basis voor DNA-verwantschapsonderzoek.
   
  Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat het DNA spoor dat bij Nicky is aangetroffen van een man is. Mannen beschikken naast kern DNA (de twee helften van vader en moeder) ook over Y-chromosomaal DNA. Dit DNA wordt onveranderd doorgegeven van vader op zoon.

  Het Y-chromosomale DNA profiel van de deelnemers aan dit onderzoek wordt vergeleken met het Y-chromosomale DNA profiel van het aangetroffen spoor. Het vergelijken van die profielen noemen we DNA-verwantschapsonderzoek.
  Terug
   
 • Wordt het afgestane DNA ook in andere onderzoeken gebruikt?
  Nee. Het DNA-profiel wordt alléén gebruikt bij dit DNA-verwantschapsonderzoek.
  Terug
   
 • Blijft het afgestane DNA bewaard na een DNA verwantschapsonderzoek?
  Het DNA-profiel wordt niet in een databank opgeslagen. Na het onderzoek wordt het DNA en het DNA-profielvernietigd. Dit is een wettelijke verplichting. Vernietiging gebeurt altijd.
  Terug
 • Is meewerken aan het DNA-verwantschapsonderzoek onderzoek verplicht?
  Nee. Meewerken is zeer gewenst, maar niet verplicht. De mannen die een uitnodiging ontvangen voor het onderzoek zijn géén verdachten in deze zaak. Zij zijn daarom ook niet verplicht om aan dit onderzoek mee te doen. Het helpt het onderzoek enorm als ze wél meedoen, omdat de politie en het OM op deze manier personen en families kunnen uitsluiten als betrokkenen. 
  Terug
   
 • Wat is de wettelijke basis voor grootschalig DNA- verwantschapsonderzoek?
  Het wetboek van strafvordering is de basis. artikel 151da regelt wanneer er een verwantschapsonderzoek mag worden uitgevoerd. Elke zaak moet aan een aantal criteria voldoen wil dit onderzoek kunnen plaatsvinden. 
  Terug
   
 • Wat heb je aan een match op verwantschap?
  Een aanwijzing tot verwantschap biedt de mogelijkheid om binnen de mannelijke lijn op zoek te gaan naar de donor van de sporen. Als er geen aanwijzing tot verwantschap is, kunnen families worden uitgesloten.
  Terug

Waarom is er gekozen voor DNA-verwantschapsonderzoek in deze zaak?
 

Hier is een YouTube-video ingesloten. Deze kan niet getoond worden omdat u geen cookies accepteert. U kunt de video ook bekijken op http://www.youtube.com/watch?v=6pdDDQnyKzM