Ga naar content

Onderzoek naar dood Nicky Verstappen

Heeft u een tip over deze zaak?

Laat het ons weten via het tipformulier.

Meest gestelde vragen

 

Vragen over het onderzoek Nicky Verstappen

Hoe werkt DNA-onderzoek?

Hoe werkt autosomaal DNA-onderzoek?

Hoe werkt DNA-verwantschapsonderzoek?

Wie worden er uitgenodigd voor het DNA-verwantschapsonderzoek en waarom?

Waarom is er gekozen voor DNA-verwantschapsonderzoek in deze zaak?

 

Vragen over het onderzoek Nicky Verstappen
 

 • Wat is aanleiding van dit onderzoek?
  In augustus 1998 verdween de toen 11-jarige Nicky Verstappen uit Heibloem tijdens een zomerkamp op de Brunssumerheide. Een dag later werd hij dood teruggevonden. Jarenlang deden politie en Openbaar Ministerie (OM) uitgebreid onderzoek. Ook naar DNA dat gevonden is in deze zaak. Helaas leidde dit niet tot de oplossing. Maar sinds enkele jaren is er technisch meer mogelijk en daarom wordt nu een grootschalig DNA-onderzoek opgestart.  Dit is een ingrijpend middel, maar het geeft perspectief op het oplossen van dit misdrijf.
   
 • Er zijn meerdere cold cases. Waarom wordt nu specifiek deze opgepakt?
  Het onderzoek naar de dood van Nicky Verstappen is nooit gesloten. In 2012 is namens de familie (door Peter R. de Vries en Benedicte Ficq) aan het Hoofdofficier van justitie in Limburg gevraagd om nog laatste onderzoekshandelingen te verrichten in het onderzoek naar de dood van Nicky Verstappen. Uit dit verzoek is dit onderzoek voortgekomen.
   
 • Zijn er nieuwe feiten?
  Nee. Maar door technische ontwikkelingen en verandering in de wetgeving is er meer mogelijk op het gebied van DNA-onderzoek.  

Terug

Hoe werkt DNA-onderzoek?
 

 • Wat is DNA?
  Het menselijk lichaam is opgebouwd uit ongeveer 100.000 miljard hele kleine cellen. Deze cellen kunt u niet met het blote oog zien. In iedere cel zit een kern en daarin zitten chromosomen. Ieder chromosoom bestaat uit een lange draad. Die draad heet het DNA. DNA is, net als een vingerafdruk, bij ieder mens anders. In het DNA zijn alle eigenschappen zoals haarkleur, de kleur van ogen en huidskleur opgeslagen. 
   
 • Hoe is het DNA-onderzoek opgebouwd?
  Bij een DNA-onderzoek wordt gekeken of het afgenomen DNA overeenkomsten heeft met de destijds veiliggestelde DNA-sporen uit het onderzoek. Er zijn twee varianten DNA-onderzoek, het autosomaal DNA-onderzoek en het DNA-verwantschapsonderzoek.  
  Autosomaal DNA-onderzoek: Het DNA dat wordt afgegeven wordt één-op-één vergeleken met de in het onderzoek veilig gestelde sporen.  
  DNA-verwantschapsonderzoek: via het DNA-materiaal wordt in de mannelijke familielijn gezocht naar overeenkomsten met de veilig gestelde sporen.

Terug

Hoe werkt autosomaal DNA-onderzoek?
 

 • Wat is een autosomaal DNA-onderzoek?
  Bij het autosomaal DNA-onderzoek wordt het afgenomen DNA één-op-één vergeleken met de in het onderzoek veilig gestelde sporen. 
   
 • Wie zijn er benaderd voor het autosomaal DNA-onderzoek?
  Een groep van ongeveer 1.500 mannen is na een zorgvuldige afweging geselecteerd door het onderzoeksteam. Ze wonen verspreid over heel Nederland met het zwaartepunt in de provincie Limburg. De groep is onder andere samengesteld uit personen die voorkomen in het dossier dat in de afgelopen negentien jaar is opgebouwd, waaronder personen waarvan bekend is dat zij destijds vaker op de Brunssummerheide kwamen vanwege bijvoorbeeld werk, recreatie of sport. Ook worden er personen benaderd waarover de politie tips heeft ontvangen.

Terug

Hoe werkt DNA-verwantschapsonderzoek?
 

 • Wat is DNA-verwantschapsonderzoek?
  Ieder mens krijgt de helft van zijn DNA van vader en de helft van moeder. Daardoor lijken DNA-profielen van familieleden meer op elkaar dan DNA-profielen van mensen die geen familie van elkaar zijn. Dit is de feitelijke basis voor DNA-verwantschapsonderzoek.
   
  Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat het DNA spoor dat bij Nicky is aangetroffen van een man is. Mannen beschikken naast kern DNA (de twee helften van vader en moeder) ook over Y-chromosomaal DNA. Dit DNA wordt onveranderd doorgegeven van vader op zoon.

  Het Y-chromosomale DNA profiel van de deelnemers aan dit onderzoek wordt vergeleken met het Y-chromosomale DNA profiel van het aangetroffen spoor. Het vergelijken van die profielen noemen we DNA-verwantschapsonderzoek.
   
 • Wordt het afgestane DNA ook in andere onderzoeken gebruikt?
  Nee. Het DNA-profiel wordt alléén gebruikt bij dit DNA-verwantschapsonderzoek.
   
 • Blijft het afgestane DNA bewaard na een DNA verwantschapsonderzoek?
  Het DNA-profiel wordt niet in een databank opgeslagen. Na het onderzoek wordt het DNA en het DNA-profielvernietigd. Dit is een wettelijke verplichting. Vernietiging gebeurt altijd.
   
 • Is meewerken aan het DNA-verwantschapsonderzoek onderzoek verplicht?
  Nee. Meewerken is zeer gewenst, maar niet verplicht. De mannen die een uitnodiging ontvangen voor het onderzoek zijn géén verdachten in deze zaak. Zij zijn daarom ook niet verplicht om aan dit onderzoek mee te doen. Het helpt het onderzoek enorm als ze wél meedoen, omdat de politie en het OM op deze manier personen en families kunnen uitsluiten als betrokkenen. 
   
 • Wat is de wettelijke basis voor grootschalig DNA- verwantschapsonderzoek?
  Het wetboek van strafvordering is de basis. artikel 151da regelt wanneer er een verwantschapsonderzoek mag worden uitgevoerd. Elke zaak moet aan een aantal criteria voldoen wil dit onderzoek kunnen plaatsvinden. 
   
 • Wat heb je aan een match op verwantschap?
  Een aanwijzing tot verwantschap biedt de mogelijkheid om binnen de mannelijke lijn op zoek te gaan naar de donor van de sporen. Als er geen aanwijzing tot verwantschap is, kunnen families worden uitgesloten.

Terug

Wie worden er uitgenodigd voor het DNA-verwantschapsonderzoek en waarom?
 

Terug

Waarom is er gekozen voor DNA-verwantschapsonderzoek in deze zaak?
 

Terug

 

 

Hier is een YouTube-video ingesloten. Deze kan niet getoond worden omdat u geen cookies accepteert. U kunt de video ook bekijken op http://www.youtube.com/watch?v=6pdDDQnyKzM