Ga naar content

Onderzoek naar dood Nicky Verstappen

Heeft u een tip over deze zaak?

Laat het ons weten via het tipformulier.

27 augustus 2019 - Schouw op Brunssummerheide ongestoord en ordentelijk verlopen

De schouw die dinsdagochtend- en middag in het onderzoek naar de dood van Nicky Verstappen op de Brunssummerheide plaatsvond, is ongestoord en ordentelijk verlopen. Er hebben zich geen ongeregeldheden of incidenten voorgedaan.

Rond 11.30 uur werd een hardloper gesignaleerd in de omgeving van het afgezette gebied (het rode gebied op het kaartje). Hij is aangesproken en zijn identiteit is vastgesteld. Vervolgens is hij in een auto naar een plek buiten het gebied gebracht, waar hij zijn hardlooprondje kon voortzetten.

Schouw
De deelnemers aan de schouw arriveerden in kolonne rond 10.00 uur via de Schachtstraat bij het afgezette gebied aan de (Nieuwe) Toeristenweg in Landgraaf. Ze bezochten verschillende plaatsen op de hei, die voor het onderzoek belangrijk zijn.

De schouw was rond 13.45 uur afgelopen en de deelnemers hebben rond 13.55 uur de Brunssummerheide weer verlaten.

Maatregelen
Politie en Landmacht gaan nu de maatregelen de getroffen zijn in het gebied, afbouwen.
De noodverordening is in principe nog tot 18.00 uur van kracht (tenzij deze eerder ingetrokken kan worden).

Dank
De politie, Landmacht, Openbaar Ministerie, Natuurmonumenten en gemeenten bedanken publiek en pers voor hun begrip en medewerking voor deze maatregelen en het opvolgen hiervan.

Pro-formazitting
Na de schouw is op de rechtbank in Maastricht om 15.30 uur de vierde pro-formazitting in de zaak Nicky Verstappen van start gegaan.

27 augustus 2019 - Schouw op Brunssummerheide afgerond

Brunssum/Landgraaf/Heerlen - De schouw die dinsdag plaatsvond in het onderzoek Nicky Verstappen op de Brunssummerheide is afgelopen. De deelnemers aan de schouw hebben ongeveer vier uur doorgebracht op de hei.

Het gezelschap heeft een aantal plaatsen bezocht die belangrijk zijn in het dossier, zoals de locatie van het tentenkamp en de plaats waar Nicky is gevonden. Rond 14.00 uur heeft de stoet de hei weer verlaten. De noodverordening die van kracht is op de Brunssummerheide, eindigt dinsdag om 18.00 uur. Aansluitend aan de schouw vindt dinsdagmiddag het openbare gedeelte van de pro-formazitting plaats bij de rechtbank Limburg.

27 augustus 2019 - Brunssum/Landgraaf/Heerlen; Rustige nacht op Brunssummerheide

Afgelopen nacht is rustig verlopen op de Brunssummerheide. Er hebben zich geen incidenten voorgedaan. De schouw van de Rechtbank Limburg in het onderzoek naar de dood van Nicky Verstappen start om 10.00 uur.

Tijdens deze schouw bezoeken de rechters samen met de officieren van justitie, de verdachte en zijn raadsman en de familie van Nicky Verstappen onder begeleiding van de politie de voor het onderzoek belangrijkste plaatsen op de Brunssummerheide.

Belangrijke plaatsen
Het onderzoek naar de dood van Nicky Verstappen is een omvangrijk en complex dossier. In dit onderzoek wordt vaak verwezen naar bepaalde plaatsen op de Brunssummerheide. Bijvoorbeeld de plaats waar de jongeren uit Heibloem destijds kampeerden, de plaats waar Nicky uiteindelijk is gevonden en natuurlijk ook de plaats waar de Koninklijke Marechaussee de verdachte later controleerde. Door zelf deze plekken te bezoeken, krijgt de rechtbank een beeld bij de omvang en het terrein van de Brunssummerheide. Daardoor is het beter voor te stellen wat er, 21 jaar geleden, wel of niet gebeurd kan zijn. De structuur van dat deel van de heide is nagenoeg hetzelfde, ondanks de groei van bomen en struiken. Staande op de verschillende plekken ervaar je de afstanden, maar ook wat je om je heen wel en niet kunt zien. Dat is belangrijk om het onderzoekdossier goed te kunnen begrijpen.

Maatregelen
De politie, ondersteund door eenheden van de Koninklijke Landmacht, heeft een aantal maatregelen getroffen om de schouw ongestoord en ordentelijk te laten verlopen. In het gebied geldt van maandag 26 augustus 18.00 uur tot dinsdag 27 augustus 18.00 uur een noodverordening. Daarna wordt de heide weer vrijgegeven. Een deel van de Brunssummerheide van twee bij twee kilometer is zichtbaar met rood/wit politielint afgesloten. Boven de heide geldt een vliegverbod om te voorkomen dat er drones kunnen vliegen. Personen die het afgezette gebied betreden worden staande gehouden en gevraagd het betreffende gebied te verlaten. Bij weigering worden deze personen aangehouden.

27 Augustus 2019 - Schouw

Schouw op Brunssummerheide

Op 27 augustus a.s. zal in het onderzoek naar de dood van Nicky Verstappen een schouw op de Brunssummerheide plaatsvinden. Om deze schouw ongestoord te laten verlopen, wordt een deel van de Brunssummerheide afgesloten voor publiek en media. De afsluiting start op maandag 26 augustus om 18.00 uur en duurt tot en met dinsdag 27 augustus ca. 18.00 uur, waarna de heide weer wordt vrijgegeven.

Schouw
Tijdens deze schouw bezoeken de rechters samen met de officieren van justitie, verdachte en zijn raadsman en de familie van Nicky Verstappen onder begeleiding van de politie de voor het onderzoek belangrijkste plaatsen op de Brunssummerheide.

Belangrijke plaatsen
Het onderzoek naar de dood van Nicky Verstappen is een omvangrijk en complex dossier. In dit onderzoek wordt vaak verwezen naar bepaalde plaatsen op de Brunssummerheide. Bijvoorbeeld de plaats waar de jongeren uit Heibloem destijds kampeerden, de plaats waar Nicky uiteindelijk is gevonden en natuurlijk ook de plaats waar de Koninklijke Marechaussee de verdachte later controleerde.

Door zelf deze plekken te bezoeken, krijgt de rechtbank een beeld bij de omvang en het terrein van de Brunssummerheide. Daardoor is het beter voor te stellen wat er, 21 jaar geleden, wel of niet gebeurd kan zijn. De structuur van dat deel van de heide is nagenoeg hetzelfde, ondanks de groei van bomen en struiken. Staande op de verschillende plekken ervaar je de afstanden, maar ook wat je om je heen wel en niet kunt zien. Dat is belangrijk om het onderzoekdossier goed te kunnen begrijpen.

Pro forma zitting
In feite is deze schouw een pro forma zitting van de rechtbank. Een pro forma zitting die niet in een zittingszaal van de rechtbank in Maastricht plaatsvindt, maar op de Brunssummerheide. Bij de eerdere pro forma zittingen in de zaak Nicky Verstappen mocht het publiek en de media aanwezig zijn. Bij deze schouw is dat niet het geval. Het is een zogenaamde besloten zitting om ervoor te zorgen dat de schouw veilig en ordentelijk verloopt. Daarom wordt het gebied rondom de plaatsen, die tijdens de schouw bezocht worden op de Brunssummerheide, afgesloten.

 

 

 

Dec 2018 t/m Dec 2019 - Pro-formazittingen

Eerste regiezitting 

Na een reeks proformazittingen vond op woensdag 20 november 2019 de eerste regiezitting in deze zaak.

Tijdens deze regiezitting werd gesproken over de stand van het onderzoek en de voorlopige hechtenis van de verdachte. Ook werd besproken of op verzoek van de verdediging of op vordering van de officier van justitie nog nader onderzoek plaats moet vinden.  De zaak is niet inhoudelijk behandeld.

Derde pro-formazitting in het onderzoek Nicky Verstappen

Op woensdag 5 juni jl. vond in het onderzoek naar de dood van Nicky Verstappen bij de Rechtbank in Limburg de derde pro-formazitting plaats.

Tijdens deze zitting besloot de rechtbank Limburg om een schouw op de Brunssummerheide te houden. Om deze schouw, die plaatsvindt op dinsdag 27 augustus a.s., ongestoord te laten verlopen, wordt een deel van de Brunssummerheide afgesloten voor publiek en media.

Tweede pro-formazitting in het onderzoek Nicky Verstappen

Op vrijdag 8 maart jl. vond de tweede pro-formazitting plaats in de strafzaak tegen Jos B., de man die onder meer wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van Nicky Verstappen. Tijdens de zaak werd gesproken over de stand van het onderzoek, de voorlopige hechtenis en de verdere planning.

Eerste pro-formazitting in het onderzoek Nicky Verstappen

Op woensdag 12 december 2018 vindt de pro-formazitting plaats in de strafzaak tegen Jos B., de man die onder meer wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van Nicky Verstappen. Deze zitting is bij de rechtbank Limburg, Sint Annadal 1 in Maastricht, en begint om 10.00 uur.

Wat is een pro-formazitting?

Tijdens een pro-formazitting wordt de zaak nog niet inhoudelijk behandeld. Een pro-formazitting is nodig, als een zaak binnen een bepaalde termijn – in dit geval 90 dagen - op een zitting moet zijn geweest. Er wordt gesproken over de stand van het onderzoek, de voorlopige hechtenis en de verdere planning.

Samenstelling van de meervoudige strafkamer

De 3 rechters die deze zaak gaan behandelen zijn, mr. B.G.L. van der Aa, mr. M.B. Bax en mw. mr. C.G.A. Wouters. De griffier is mw. mr. C.K. Spronk.

Zitting bijwonen als publiek

Het is in principe mogelijk om de zitting als publiek bij te wonen. Binnen de rechtbank worden extra zittingszalen vrijgemaakt, zodat het publiek daar de zitting op beeldschermen kan volgen. Vooraf aanmelden is niet nodig. Het aantal plaatsen is echter beperkt. Als de zittingszalen vol zijn, is geen toegang meer mogelijk tot die ruimtes.

 

6 september 2018 - Jos B. overgeleverd aan Nederland

De 55-jarige Jos B. is door de Spaanse autoriteiten op donderdag 6 september 2018 overgeleverd aan Nederland.

Op donderdag 6 september 2018 is Jos B., verdacht van betrokkenheid bij de dood van Nicky Verstappen, overgeleverd aan Nederland door de Spaanse autoriteiten. Bij aankomst in ons land is hij opnieuw door de politie aangehouden op verdenking van een levensdelict, een zedendelict en een misdrijf tegen de persoonlijke vrijheid. Vervolgens is hij voor veertien dagen in voorlopige hechtenis genomen. Binnen 24 uur wordt de verdachte gehoord door de rechter-commissaris. Daarna vinden de verhoren van de politie plaats.

Rauwelijkse inbewaringstelling

Jos B. kon meteen voor veertien dagen in voorlopige hechtenis worden genomen omdat de rechter-commissaris, op verzoek van het Openbaar Ministerie, op 9 augustus jl. de rauwelijkse inbewaringstelling van de verdachte heeft bevolen. Dit betekent dat de rechter-commissaris een rechterlijk oordeel heeft gegeven over de verdenking die er nu tegen Jos B. is. Hij oordeelde dat er ernstige bezwaren tegen de verdachte zijn en dat de verdachte na zijn aanhouding meteen in voorlopige hechtenis kon worden genomen. Dit is op 6 september 2018 gebeurd. Binnen 24 uur na aanhouding dient de verdachte te worden gehoord door de rechter-commissaris.

Het Openbaar Ministerie doet in het belang van het onderzoek geen inhoudelijke mededelingen over het onderzoek.

27 augustus - Overzicht onderzoek

Bedankt!

Tijdlijn

26 augustus 2018 - Jos B aangehouden in Spanje

Aanhouding

De 55-jarige Jos B die verdacht wordt van betrokkenheid bij de dood van Nicky Verstappen is zondagmiddag in Spanje aangehouden. Hij zit vast in een Spaanse politiecel en zal op termijn worden overgeleverd aan Nederland.

De politie kwam de verdachte op het spoor na een tip van een getuige. Deze getuige gaf aan dat hij de man herkende aan de hand van de foto’s die afgelopen woensdag op de persconferentie zijn getoond en de mediaberichten van de afgelopen dagen.

Door goede en snelle samenwerking met de Spaanse politie kon de man vanmiddag worden aangehouden.

24 augustus 2018 - Ruim duizend tips in onderzoek Nicky Verstappen

De politie heeft ruim duizend tips ontvangen in het onderzoek Nicky Verstappen. Het grootste deel, zo’n negenhonderd tips, is binnengekomen via het speciale telefoonnummer dat is ingericht én via de website www.politie.nl. Het overige deel is binnengekomen via onder andere priveberichten op social media bij diverse politieaccounts.

Politie-embleem

Ruim duizend tips is het actuele beeld van vrijdagochtend 24 augustus om 9.00 uur. Er komen nog steeds veel telefoontjes met tips binnen. 75% van de ruim duizend tips gaat over de mogelijke verblijfplaats van Jos B., of over mensen die denken hem nog gezien te hebben. Tijdens het verwerken van de tips merken we dat het erg fijn is wanneer tipgevers foto’s of video’s meesturen, als ze bijvoorbeeld Jos B. nog denken te hebben gezien. Deze foto’s of video’s zijn te uploaden via www.politie.nl. Alle tips worden door de politie in behandeling genomen.

Spoedtips
Er is een apart servicecentrum ingericht dat alle telefonische tips aanneemt. Dit zijn vier medewerkers van de politie en een coördinator. Daarnaast is er een rechercheur van het onderzoeksteam Nicky Verstappen aan het servicecentrum toegevoegd die bekijkt welke tips met spoed moeten worden opgepakt. Van alle tips die binnenkomen wordt dus onderscheid gemaakt in spoed-tips, en tips die later worden bekeken. Alle tips worden serieus opgepakt en onderzocht.  

Waarvoor kunt u bellen?
Het speciale telefoonnummer 088 – 16 88 999 van de politie in Limburg is tot 31 augustus van 8.00 uur ’s morgens tot 22.00 uur ’s avonds bereikbaar. Na die tijd, en bij drukte, wordt er automatisch doorgeschakeld naar ons reguliere servicecentrum van de politie (0900-8844). De gesprekken die binnenkomen zijn verschillend van aard. Naast tips over de verblijfsplaats zijn er ook gesprekken met mensen die vragen of zorgen hebben over de periode dat de verdachte vrijwilliger was bij de scouting of werkzaam bij de peuterspeelzaal. Er zijn ook mensen die andere informatie delen over Jos B. Het telefoonteam is voorbereid op al deze vragen.

Naast het speciale telefoonnummer van de politie in Limburg kan informatie over de verblijfsplaats van Jos B. ook vertrouwelijk worden doorgegeven via Team Criminele Inlichtingen, via telefoonnummer 088 661 7734 of anoniem via Meld Misdaad anoniem: 0800-7000.

22 augustus 2018 - Nieuwsbericht Nicky Verstappen in meerdere talen

Limburg - Het nieuwsbericht over de doorbraak in de zaak Nicky Verstappen wordt massaal gedeeld, ook in het buitenland. Daarom is het bericht nu ook beschikbaar in verschillende talen. 

22 augustus 2018 - Belangrijke doorbraak in onderzoek Nicky Verstappen

In het onderzoek naar de dood van Nicky Verstappen is sprake van een belangrijke doorbraak. De donor van de verdachte sporen, aangetroffen op de kleding van Nicky Verstappen, is bekend. Het gaat om Jos B., een man van 55 jaar. In 1998 woonde hij in Simpelveld.

Het is niet bekend waar de verdachte nu verblijft. Najaar 2017 is hij naar het buitenland vertrokken. Het laatste teken van leven is van februari 2018. De familie heeft hem in april 2018 als vermist opgegeven.
Recente zoektochten hebben niets opgeleverd. Hij staat nationaal en internationaal gesignaleerd. Ook staat hij sinds vandaag op de Nationale Opsporingslijst

Verblijfplaats
Zijn laatst bekende verblijfplaats is in de Vogezen in Frankrijk en daar hebben al verschillende zoekacties plaatsgevonden.
De Franse Gendarmerie is daarbij ook ingeschakeld. Op dit moment is er geen spoor van hem.

Wie is Jos B.?
In 1998 was Jos B. 35 jaar oud en woonde hij in Simpelveld. Hij was actief bij de scouting en heeft enige jaren bij een peuterspeelzaal gewerkt.
Voor zover bekend is hij de laatste jaren vooral actief als organisator van bushcraft tochten en doet hij dit in het buitenland. Hij is zelf een ervaren bushcrafter. Dat maakt dat hij in staat is langere tijd in de natuur te overleven.

Onderzoek
De man is vanaf 1998 opgenomen in het politiedossier. Hij was één van de passanten die in de nacht van 11 op 12 augustus 1998 op de Brunssummerheide aanwezig is geweest. Zijn gegevens zijn toen genoteerd. Om die reden is hij eind 2017 door de politie benaderd vanwege het 1-op-1 DNA-afname traject. Hij gaf geen gehoor aan de oproepen die hij kreeg.

In het kader van de vermissingszaak zijn door een ander politieteam buiten Limburg persoonlijke goederen van de man voor DNA-onderzoek ingezonden naar het NFI. Daarnaast heeft het onderzoeksteam Nicky Verstappen ook persoonlijke spullen van de man naar het NFI gezonden. Er werd door het onderzoeksteam ook DNA van twee verre verwanten van de man ingestuurd. 

Op 8 juni jl. berichtte het NFI dat de DNA-profielen uit het vermissingsonderzoek en het onderzoek Nicky Verstappen en de profielen van de verre verwanten van de man overeenkwamen met de verdachte sporen op de kleding van Nicky Verstappen. 

Voor het onderzoeksteam stond toen vast dat deze man de donor is van de verdachte sporen.

Vanaf dat moment heeft deze man de status verdachte in het onderzoek gekregen. Het politieonderzoek richtte zich vervolgens op het vinden van hem.

Brunssummerheide
De 11-jarige Nicky was op zomerkamp op de Brunssummerheide toen hij in de nacht van 9 op 10 augustus 1998 vermist raakte. De volgende avond werd zijn lichaam vlakbij het kamp gevonden.
Het onderzoek naar de vermissing en het overlijden van Nicky heeft nooit stilgelegen.

Nabestaanden
De nabestaanden van Nicky Verstappen zijn direct na het bekend worden van deze ontwikkelingen in het onderzoek door het onderzoeksteam op de hoogte gesteld.

Ze zijn blij met de ontwikkelingen in het onderzoek. “De vraag die ons blijft bezighouden is: ‘wat is er met Nicky gebeurd’. We hopen dat deze volgende stap in het onderzoek snel meer duidelijkheid geeft.”

Oproep
De politie schakelt nu de hulp in van het publiek bij het vinden van Jos B. Heeft u hem na medio februari 2018 nog gezien of gesproken? Of heeft u een vermoeden waar hij zich op dit moment bevindt? Laat het weten via het digitale tipformulier of via het speciale telefoonnummer 088-1688999. Dit telefoonnummer is van 22 tot en met 31 augustus 2018 bereikbaar voor tips over de mogelijke verblijfplaats van de verdachte. Ook andere informatie met betrekking tot de verdachte kan hier gemeld worden.
Het is ook mogelijk informatie vertrouwelijk door te geven via Team Criminele Inlichtingen, via telefoonnummer 079-3458999.

Persbijeenkomst22 augustus 2018
Op woensdag 22 augustus vond er een persmoment plaats in het politiebureau in Maastricht. Jan Eland, Hoofdofficier van justitie van het Openbaar Ministerie in Limburg, Ferdinand Schellinkhout, TGO-teamleider Oost-Nederland en Ingrid Schäfer-Poels, politiechef Limburg gingen hier in op de ontwikkelingen van het onderzoek. Ook aanwezig waren Arnoud Kal van het NFI en Peter R. de Vries namens de familie Verstappen

Hieronder vindt u de sprekersteksten die op hoofdlijnen zijn uitgesproken tijdens het persmoment op 22 augustus 2018  Bij het tabblad Media kunt u de persconferentie  terugkijken.  

De doorbraak: De donor van de verdachte sporen is bekend
(Jan Eland – Hoofdofficier van Justitie, Openbaar Ministerie Limburg)
De jaren 1998 – 2012 
(Ingrid Schäfer-Poels, Politiechef Limburg)
Het onderzoek vanaf 2013 tot nu 
(Ferdinand Schellinkhout, TGO teamleider Politie Oost-Nederland)
Beroep op het publiek 
(Ferdinand Schellinkhout, TGO teamleider Politie Oost-Nederland)

Nieuwsbericht Nicky Verstappen in meerdere talen
Het nieuwsbericht over de doorbraak in de zaak Nicky Verstappen wordt massaal gedeeld, ook in het buitenland. Daarom is het bericht nu ook beschikbaar in verschillende talen.

22 augustus 2018 - Uitnodiging persbijeenkomst Nicky Verstappen

Doorbraak in onderzoek Nicky Verstappen

Maastricht - Hierbij nodigen we u uit voor een persbijeenkomst op woensdag 22 augustus 2018 om 12.00 uur in het politiebureau Maastricht. Tijdens deze bijeenkomst is er aandacht voor een belangrijke doorbraak in het onderzoek Nicky Verstappen.

Nicky Verstappen was een 11-jarige jongen die in de nacht van zondag 9 op maandag 10 augustus 1998 verdween tijdens een zomerkamp op de Limburgse Brunssummerheide. De volgende avond werd hij dood aangetroffen in de buurt van het kamp. Het onderzoek naar de doodsoorzaak en de omstandigheden heeft nooit stilgelegen.
Tijdens de bijeenkomst zal door de volgende personen een toelichting dan wel verklaring worden gegeven:

  • Jan Eland, Hoofdofficier van justitie van het Openbaar Ministerie Limburg
  • Ingrid Schäfer-Poels, politiechef Limburg
  • Ferdinand Schellinkhout, TGO teamleider Politie Oost-Nederland
  • Peter R. de Vries namens de familie Verstappen

Arnoud Kal van het NFI is aanwezig om vragen te beantwoorden.

Noot voor de redactie:

De persbijeenkomst zal plaatsvinden op het politiebureau te Maastricht (Prins Bisschopsingel 53). Mocht u de persbijeenkomst willen bijwonen, dan wordt u vriendelijk verzocht zich hiervoor aan te melden. Dit kan via mediadesk.limburg@politie.nl  of telefonisch via 088-1685302.
In de ‘onderwerp regel’ graag vermelden: persbijeenkomst Nicky Verstappen. Voor nadere vragen kunt u bellen naar 088-1685302. Tijdens de bijeenkomst is een persslof aanwezig.
Inloop is vanaf 11.15 uur. Bijzondere gewenste faciliteiten graag vermelden in aanmelding.

Afname DNA in onderzoek Nicky Verstappen nog steeds bezig

Ook al is het grootschalige deel van het DNA-verwantschapsonderzoek grotendeels afgerond, er worden nog mannen benaderd met de vraag of ze vrijwillig hun DNA willen afstaan. De afnamen vinden plaats in zowel het autosomale (1 op 1 afname) deel als in de verwantschapslijn van het onderzoek

Nog steeds DNA-afname in Nicky Verstappen onderzoek

Uit de analyse van de opkomst in het grootschalige verwantschapsonderzoek is gebleken dat nog niet alle familielijnen, van families die in 1998 in het doelgebied woonden, afgedekt zijn door de mannen die tot nu toe hun DNA hebben afgestaan. Uit de analyse, die onlangs is afgerond, is gebleken dat een groep van 3000 mannen nog moet worden benaderd. Op dit moment wordt gekeken door wie en op welk moment welke mannen worden benaderd. Op 1 juni jl. was in dit traject van 14765 mannen DNA afgenomen.

Autosomaal
In het autosomale deel van het onderzoek was het nodig om van zo’n 1500 mannen DNA af te nemen. Dit is niet mogelijk gebleken omdat een aantal is overleden, geen vaste woon- of verblijfplaats heeft of naar het buitenland verhuisd is. Om dat wel voor elkaar te krijgen worden er op dit moment mannelijke familieleden van deze personen benaderd.

Verwantschapsonderzoek
Ook worden er in de verwantschapslijn nog altijd mannen benaderd. Dit zijn mannen, die al eerder per brief uitgenodigd zijn, maar die niet verschenen zijn, bijvoorbeeld omdat ze in het buitenland waren. Maar het betreft ook mannen, die nog niet eerder een oproep ontvangen hebben, maar wel nu nodig blijken te zijn om een familielijn af te dekken.

Werkwijze
Een groep rechercheurs van het onderzoeksteam benadert deze mannen telefonisch, waarna een afspraak voor afname gemaakt wordt. De afname vindt dan plaats bijvoorbeeld in een politiebureau of bij de mannen thuis. De afnames vinden in heel Nederland plaats.

Tijdsduur
Het proces van afnemen van DNA en de verwerking daarvan gaat nog maanden duren. Het is een proces dat zorgvuldig moet gebeuren en dat kost tijd.

NFI
Al eerder is aangegeven dat het NFI 6 tot 12 maanden nodig heeft om, na de laatste afname, de DNA profielen te analyseren. Het proces bij het NFI inzake de verwerking van het DNA materiaal verloopt volgens schema.
De eerste DNA profielen zijn inmiddels vernietigd. Het betreft hier het DNA van mannen die bij de afname hebben aangegeven dat het materiaal direct na het onderzoek (analyse) vernietigd moest worden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 maart - Onderzoek Nicky Verstappen: bedankt voor jullie DNA!

Maastricht - Politie en Openbaar Ministerie bedanken alle mannen die hun DNA hebben gegeven in het DNA-verwantschapsonderzoek in het onderzoek naar de dood van Nicky Verstappen.

Van 24 februari t/m 18 maart werd het grootste DNA-verwantschapsonderzoek van Nederland uitgevoerd, in de hoop een doorbraak te krijgen in dit onderzoek. In de afgelopen periode gaven 14049 mannen vrijwillig hun DNA af. In totaal werden voor dit verwantschapsonderzoek 21.500 mannen opgeroepen, 17.500 uit het gebied rond de Brunssummerheide en Heibloem, zo’n 3.300 uit andere delen van Limburg en ongeveer 700 uit de rest van Nederland.

Naast het verwantschapsonderzoek loopt het autosomale DNA-onderzoek. In dat onderzoek wordt het DNA-profiel van 1.500 mannen 1-op1 vergeleken met het DNA dat is aangetroffen op het lichaam van Nicky. Sinds eind oktober hebben in dit onderzoek 936 mannen DNA afgestaan.

Projectleider Hans Ramaekers (politie): “We zijn tevreden over hoe het afnameproces is gelopen en met de opkomst die er is. Uiteraard is bij een opkomst van 100% de kans op succes het grootst. Daar waren al onze inspanningen dan ook op gericht. Maar ook met deze opkomst kan het zo zijn dat we van alle familielijnen voldoende DNA-profielen hebben om goed onderzoek te doen. Het belangrijkste is dat we uiteindelijk een match krijgen met het DNA dat is veilig gesteld in het onderzoek naar de dood van Nicky Verstappen. Hopelijk krijgen we daarmee antwoorden op de vele vragen die, met name zijn ouders en zusje, maar ook politie en Openbaar Ministerie hebben.“

Het afnemen van DNA loopt de komende weken nog door. Er zijn nog afspraken gepland met mensen die in het verwantschapsonderzoek eerder geen DNA konden afstaan vanwege verschillende redenen. Zij worden de komende tijd nog bezocht. Ook de afname van DNA buiten Limburg (groep van ongeveer 700 mannen) loopt nog. Dat geldt ook voor het autosomale DNA-onderzoek.

Spontane DNA-afname
Tijdens de grootschalige DNA-afname hebben zich ook meerdere mannen gemeld die geen uitnodiging hadden ontvangen. Zij kozen er zelf voor DNA af te staan om te helpen deze zaak op te lossen. Het is nu nog niet aan te geven om hoeveel mannen dit gaat. Pas als alle informatie verwerkt is door het onderzoeksteam, kan hierover duidelijkheid gegeven worden.

Volgende stap in onderzoek
Alle afgenomen DNA-monsters worden verstuurd naar het NFI (Nederlands Forensisch Instituut). Hier gaan onderzoekers aan de slag om het afgegeven DNA-materiaal te vergelijken met het DNA dat is veilig gesteld in het onderzoek naar de dood van Nicky Verstappen. Alles is erop gericht om een match te vinden.

Politie, NFI en Openbaar Ministerie gaan met de DNA-profielen om, zoals dat in ons land wettelijk is vastgesteld. Na het onderzoek worden de DNA-monsters vernietigd. Met de mannen die DNA hebben afgestaan is, afhankelijk van hun keuze, persoonlijk afgesproken binnen welke termijn hun DNA wordt vernietigd. Zij krijgen schriftelijk bericht als dit is gebeurd. Het verwerken en onderzoeken van alle DNA-monsters zal naar verwachting tussen 6 en 12 maanden duren.

Naast het onderzoek bij het NFI is het rechercheteam van de politie nog volop bezig met de afronding van het autosomale en verwantschapsonderzoek. Zo wordt onder andere bekeken of er van alle opgeroepen families iemand is die DNA heeft afgegeven. Als er van een bepaalde familie niemand DNA heeft afgestaan, kan het rechercheteam besluiten om de mannen uit die familie nogmaals te vragen om DNA af te geven.

Ook het rechercheonderzoek naar de dood van Nicky Verstappen loopt nog. Sinds de bekendmaking van dit DNA-onderzoek op 23 mei 2017 zijn meer dan 500 tips en reacties binnen gekomen bij de politie. Deze worden allemaal onderzocht. Tot op heden zit daar de gouden tip helaas nog niet bij.

Inzet
Tijdens het grootschalige DNA-verwantschapsonderzoek (24 februari t/m 18 maart) zijn per dag ongeveer 100 politiemensen bezig geweest om het afnameproces zorgvuldig te laten verlopen. Het gehele afnametraject is begroot op ongeveer 1,8 miljoen euro. Deze kosten hebben onder andere te maken met aanschaf van materialen en diverse facilitaire kosten.

Volgen op internet
Het dossier Nicky Verstappen op www.onderzoeknickyverstappen.nl blijft bestaan, net als de Facebookpagina ‘Onderzoek Nicky Verstappen’. Nieuwe informatie wordt daar, maar ook via de gebruikelijke communicatiekanalen van de politie gedeeld.

19 maart - Aantallen DNA-afnamen onderzoek Nicky Verstappen (bijgewerkt tot en met 18 maart)

Opkomstcijfers DNA onderzoek

Van zaterdag 24 februari tot en met 18 maart vindt het DNA-verwantschapsonderzoek plaats. Er zijn in totaal 21.500 mannen uitgenodigd. Dat is verdeeld in twee delen:

  • 17.500 mannen hebben eind januari een brief gekregen om hun DNA af te komen geven. Dit gaat om mannen die in de gebieden Heerlen, Landgraaf, Brunssum en Heibloem wonen.
  • 4000 mannen hebben eind februari een uitnodiging gekregen. Deze mannen woonden in 1998 in bepaalde delen van de gemeenten rondom de Brunssumerheide of in Heibloem, maar nu elders in Limburg of daar buiten.

9 maart - Extra mogelijkheden DNA-afname in zaak Nicky verstappen

De laatste week van de grootschalige DNA-afnames in het onderzoek Nicky Verstappen zijn drie afnamelocaties geopend. Het Icarusgebouw in Heerlen, zorgcentrum Zuyderland in Brunssum en het Patronaat in Kerkrade.  Het Icarusgebouw is al twee weken een plek waar mannen terecht kunnen. Deze locatie blijft nog open tot en met 18 maart. Beide andere locaties zijn nieuw. De locaties in Landgraaf sluiten vrijdagavond om 21.00 uur de deuren. Het weekend wordt gebruikt voor de opbouw op de nieuwe plekken.

In de eerste twee weken van de afname lag de focus op de mannen tussen 18 en 75 jaar die op dit moment in Landgraaf, een deel van Heerlen en een deel van Brunssum wonen en op de mannelijke inwoners van Heibloem en omgeving. In totaal hebben 17.500 mannen uit deze gebieden een uitnodiging ontvangen. De laatste week richt zich op twee groepen. Mannen die in 1998 in de genoemde gebieden woonden en waarvan nu geen mannelijke familieleden meer in het eerder genoemde gebied wonen hebben een uitnodiging ontvangen. Daarnaast zijn er mannen, zowel in Limburg, als in andere delen van Nederland die een uitnodiging hebben ontvangen, of binnenkort zullen ontvangen, terwijl zij geen familie in het gebied hebben en zelf nooit in het gebied zijn geweest. Deze mannen zijn uitgenodigd omdat zij nog de enige traceerbare en/of nog levende familie zijn van mannen die destijds in het gebied woonden of verbleven. Juist het DNA van deze mannen kan bijdragen aan het uitsluiten van families die in 1998 in het doelgebied woonachtig waren.  De politie hoopt daarom dat ook deze mannen gehoor geven aan de uitnodiging om DNA af te staan. Deze mannen wonen op verschillende plaatsen in Nederland. In Kerkrade, Brunssum en Heerlen woont een relatief groot deel van deze uitgenodigde mannen. Om die reden worden daar de nieuwe afnamelocaties ingericht.

Uiterste kans!
Mannen die tijdens de eerste twee weken niet konden komen kunnen ook in de laatste week hun DNA afstaan. Dat kan op de drie genoemde locaties.
De locatie in Kerkrade is maandag 12  tot en met donderdag 15 maart geopend van 13.00 uur tot 21.00 uur, de locatie in Brunssum is dinsdag 13, woensdag 14 en donderdag 15 maart open van 13.00 uur tot 21.00 uur en de locatie in Heerlen is woensdag 14 tot en met vrijdag 16 maart geopend van 13.00 tot 2100 uur en zaterdag 17 en zondag 18 maart van 10.00 tot 18.00 uur. De mannen uit Heibloem en omgeving die nog geen DNA hebben kunnen afstaan kunnen op donderdag 15 maart van 15:00 tot 21:00 uur terecht in het politiebureau in Heythuysen, Biesstraat 21. Dit DNA verwantschapsonderzoek is de uiterste kans om duidelijkheid te krijgen wat er destijds met Nicky is gebeurd. Elke man die DNA afstaat vergroot daarmee de kans op succes.

Zorgvuldig proces
Dagelijks zijn ongeveer 100 politiemensen aan het werk om alle afnames succesvol te laten verlopen. De afgenomen DNA monsters gaan elke avond naar een centrale plek van waaruit ze na een check naar het NFI worden gestuurd. Het NFI vergelijkt het DNA met het DNA dat destijds bij Nicky is aangetroffen. Dit onderzoek kan nog geruime tijd in beslag nemen.

DNA wordt alléén voor de zaak Nicky Verstappen gebruikt
Het afstaan van DNA is een kleine moeite. Het levert een grote bijdrage aan het onderzoek om helderheid te kunnen krijgen op de vraag wat er destijds is gebeurd met de 11-jarige Nicky Verstappen. We kunnen niet genoeg benadrukken dat er absoluut geen twijfel hoeft te zijn over de vernietiging van het DNA-materiaal. Het is wettelijk geregeld dat dit gebeurt. Privacy en anonimiteit zijn belangrijk en het proces is zorgvuldig voorbereid en uitgewerkt. Het afgegeven DNA-materiaal kan en mag niet meer gebruikt worden voor ander onderzoek. Alles is gericht op het oplossen van deze ene zaak.

Meer informatie en contact
Kijk voor veel gestelde vragen en antwoorden op www.onderzoeknickyverstappen.nl  U kunt ook contact opnemen met de politie via 088-1685678.

6 maart - Hoe meer mannen meedoen, hoe groter de kans op succes

Op zaterdag 24 februari ging de DNA-afname in het onderzoek Nicky Verstappen van start. Tot en met 5 maart stonden 9211 mannen vrijwillig DNA af. De politie was voorbereid op ruim 1000 afnames per dag. De eerste week kwamen gemiddeld 840 mannen per dag naar de verschillende locaties. Dit zijn er minder dan gehoopt. Mogelijk heeft de griep en het slechte weer een rol gespeeld in de opkomst. De politie benadrukt dat mannen die de vorige week niet konden komen deze week zeer welkom zijn om alsnog DNA af te staan. Daarnaast doet zij een oproep aan alle mannen die voor de komende dagen een uitnodiging hebben ontvangen om te komen.

Projectleider Hans Ramaekers benadrukt nog eens het belang van de deelname. “We zijn hartstikke blij met iedere man die meedoet en daarmee bijdraagt aan het oplossen van deze zaak. We willen weten wat er met Nicky is gebeurd. Hoe meer mannen er mee doen, hoe groter de kans op succes.” Tot en met vrijdag 9 maart zijn de vijf locaties in Landgraaf en Heerlen dagelijks geopend van 13.00 – 21.00 uur. Tussen 12 en 18 maart zijn er drie locaties geopend, in Kerkrade, Brunssum en Heerlen, waar mensen terecht kunnen. “Het duurt maar een paar minuten en je voelt het bijna niet”, vertelt Marco Szalata uit Landgraaf. Hij was een van de eerste mannen die DNA afstond. “En ik hoop echt dat iedereen gewoon komt!”

Verhinderd? Kom alsnog!
Een aantal mannen kon niet aan de oproep voldoen, bijvoorbeeld door de griep die heerste in het gebied of door het slechte weer. De mannen die ondanks een uitnodiging, om wat voor reden dan ook, hun DNA nog niet konden afstaan zijn de komende twee weken van harte welkom op een van de afnamelocaties. Neem een geldig legitimatiebewijs mee. In onderstaand overzicht staan de verschillende locaties inclusief de openingstijden. Als u in dezelfde onzekerheid zat als de ouders van Nicky Verstappen, zou u toch ook heel graag duidelijkheid willen hebben. Aarzel niet en kom om DNA af te staan.

DNA wordt alléén voor de zaak Nicky Verstappen gebruikt
Het afstaan van is een kleine moeite. Het levert een grote bijdrage aan het onderzoek om helderheid te kunnen krijgen op de vraag wat er destijds is gebeurd met de 11-jarige Nicky Verstappen. We kunnen niet genoeg benadrukken dat  er absoluut geen twijfel hoeft te zijn over de vernietiging van het DNA-materiaal. Het is wettelijk geregeld dat dit gebeurt. Privacy en anonimiteit zijn belangrijk en het proces is zorgvuldig voorbereid en uitgewerkt. Het afgegeven DNA-materiaal kan en mag niet meer gebruikt worden voor ander onderzoek. Alles is gericht op het oplossen van deze ene zaak.

Meer informatie en contact
Kijk voor veel gestelde vragen en antwoorden op www.onderzoeknickyverstappen.nl  U kunt ook contact opnemen met de politie via 088-1685678.

27 februari - Vierduizend uitnodigingen verstuurd

Uitnodigingen

Vanaf vandaag valt er bij 4000 mannen een uitnodiging in de bus voor het afstaan van DNA voor het grootschalig DNA-verwantschapsonderzoek in de zaak Nicky Verstappen. Deze mannen woonden in 1998 in bepaalde delen van de gemeenten rondom de Brunssummerheide of in Heibloem, maar nu elders in Limburg of daarbuiten. 

Eerder ontvingen al 17500 mannen een uitnodiging. Dit gaat om mannen die nu in de doelgebieden wonen. Er zijn in totaal 21.500 mannen benaderd voor het DNA-verwantschapsonderzoek. In de leeftijd van 18 tot 75 jaar, van families die in bepaalde delen van de gemeenten rondom de Brunssummerheide of in Heibloem wonen of gewoond hebben (in 1998).

24 februari - Eerste DNA-afnamedag Nicky Verstappen goed verlopen

De politie en Openbaar Ministerie zijn tevreden over het verloop van de eerste DNA-afnamedag rondom het onderzoek Nicky Verstappen. Zaterdag om 10 uur gingen op 6 locaties de deuren open. De hele dag was er een constante toestroom van mannen die hun DNA kwamen afgeven.

Positieve reacties
De reacties waren positief en er werd vertrouwen in de professionaliteit van de politiemensen uitgesproken die de afnamen voor hun rekening namen. De sfeer op de locaties was ontspannen. Slechts op twee locaties in Landgraaf ontstond heel even een langere wachttijd, maar dat werd opgelost door de inzet van de zogeheten mobiele brigades. In de loop van zondagmiddag worden de eerste opkomstcijfers van zaterdag bekend gemaakt in het dossier Nicky Verstappen op politie.nl. Dit wordt vervolgens iedere dag bijgewerkt.

De politie en het Openbaar Ministerie willen iedereen bedanken die vandaag DNA hebben afgegeven en hopen dat het beeld van vandaag wordt gecontinueerd.

DNA afname

Om 10.00 uur gingen de deuren open van de afnamelocaties. Een constante stroom van mannen volgde.

21.500 uitnodigingen verstuurd
De komende 14 dagen wordt bij 17.500 mannen DNA afgenomen die inmiddels al een brief hebben. In de loop van de komende week krijgen nog eens 4.000 mannen een uitnodiging. Deze mannen woonden in 1998 in delen van de gemeenten rondom de Brunssummerheide of in Heibloem, maar nu elders in Limburg of daarbuiten. Daarmee komt het totaal uitgenodigden op 21.500.

Veel belangstelling van de pers

Er is veel belangstelling van de pers bij de locaties

Geen brief, toch DNA afstaan?
Er zijn ook mannen die spontaan, zonder uitnodiging, DNA willen afstaan om op die manier een bijdrage te leveren. Projectleider Hans Ramaekers: ‘We merken dat er een enorme bereidwilligheid is om mee te doen en daar zijn we blij mee. Ook van mensen die geen brief hebben gekregen en toch willen meewerken. Er is een lange periode van zorgvuldige voorbereiding en selectie aan voorafgegaan om tot de groep van 21.500  uitgenodigde mannen te komen. We richten ons tijdens de afnameperiode dan ook specifiek op deze groep. Mocht u toch een dringende reden hebben om DNA af te staan, dan wil de politie daarvoor een uitzondering maken.‘

22 februari 2018 - Politie, OM en NFI klaar voor grootste DNA-verwantschapsonderzoek ooit

DNA-afname bij burgemeester van Landgraaf

Politie, Openbaar Ministerie en het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) staan in de startblokken voor het grootste DNA-verwantschapsonderzoek ooit in Nederland gehouden. Vanaf zaterdag 24 februari kunnen mannen in de leeftijd van 18  tot 75 jaar hun DNA afstaan in het kader van het onderzoek Nicky Verstappen. Vanmiddag opende burgemeester Raymond Vlecken van de gemeente Landgraaf een DNA-straat om te laten zien hoe DNA-afname stap voor stap in z’n werk gaat.

Straatjes voor DNA-afname
Ruim 21.500 mannen hebben een uitnodiging gekregen om vrijwillig hun DNA af te geven. Vanaf 24 februari tot en met 18 maart kunnen zij hiervoor terecht op 6 afnamelocaties in Brunssum, Heerlen, Heibloem en Landgraaf. Volgens projectleider Hans Ramaekers is iedereen klaar voor deze grote logistieke operatie: 'Per dag zijn zo’n honderd collega’s in touw om de afnames in goede banen te leiden. Dat gebeurt drie weken lang, zeven dagen per week. Per dag wordt gemiddeld 1250 keer wangslijm afgenomen.'Op alle afnamelocaties zijn zogenaamde straatjes ingericht, bemand door vijf gecertificeerde politiemedewerkers met ieder een eigen rol.

Sponsjes
Hoofd opsporingsexpertise Nico Penders vertelt dat er in dit onderzoek voor het  eerst wordt gewerkt met nieuwe DNA-setjes; de zogenaamde sponsjes. Het voordeel hiervan is dat er voor dit proces minder handelingen nodig zijn en dat een deel van de verwerking is geautomatiseerd.  Volgens Penders wordt het afgenomen DNA alleen voor dit onderzoek gebruikt. 'Het Nederlands Forensisch Instituut ontvangt de monsters anoniem met daarop een code. Het DNA wordt niet in de databank opgeslagen of bewaard, maar zal na afloop van het onderzoek of strafzaak worden vernietigd. De afname van DNA wordt alleen in deze zaak gebruikt.'

DNA-verwantschapsonderzoek
Politie en Openbaar Ministerie hebben jarenlang onderzoek gedaan naar de dood van Nicky Verstappen. Helaas leidde dit niet tot een oplossing. Sinds enkele jaren is er technisch en juridisch meer mogelijk. Aan de hand van DNA-materiaal van een persoon kan er grootschalig onderzoek worden gedaan in de familielijn. Via dit familielid kan in een veel grotere groep mensen worden gezocht naar de donor van de op Nicky’s lichaam gevonden sporen. Dit  grootschalig DNA-verwantschapsonderzoek  is de allerlaatste kans om duidelijkheid te krijgen wat er met Nicky Verstappen is gebeurd.

20 februari 2018 - Opsporing Verzocht vanuit Landgraaf voor zaak Nicky Verstappen

Uitzending Opsporing verzocht

Nederland - Opsporing Verzocht besteedt vanavond uitgebreid aandacht aan de dood van Nicky Verstappen. De jongen werd 11 augustus 1998 dood gevonden op de Brunssummerheide. Omdat de zaak nog niet is opgelost, start er binnen enkele dagen een DNA-verwantschapsonderzoek, waarvoor 21.500 mannen worden uitgenodigd.

17.500 daarvan wonen in de omgeving van de Brunssummerheid. De uitzending is daarom vanavond in Landgraaf, dat in het hart van het onderzoeksgebied ligt.

Opsporing Verzocht blikt terug op de gebeurtenissen op de dagen rondom de dood van Nicky, met onder meer een interview met zijn nabestaanden. Daarnaast geeft het programma een uitgebreide praktische uitleg over de theorie en praktijk van het DNA-verwantschapsonderzoek. Wie zijn er uitgenodigd? Wat moet je doen? Waarom? En wat gebeurt er met je DNA?

Bijdragen aan hoge opkomst

Opsporing Verzocht hoopt met het beantwoorden van deze vragen bij te dragen aan hoge opkomst voor het DNA-verwantschapsonderzoek. Medewerking van de plaatselijke bevolking is cruciaal voor het slagen van dit onderzoek.

12 februari 2018 - Opsporing Verzocht 20 februari vanuit Landgraaf

Opsporing Verzocht eenmalig vanuit Landgraaf voor zaak Nicky Verstappen

Opsporing Verzocht verruilt op dinsdag 20 februari de studio in Hilversum voor het gemeentehuis van Landgraaf. Het nationale opsporingsprogramma van AVROTROS vraagt op deze plek extra aandacht voor het grootschalige DNA-verwantschapsonderzoek dat gehouden wordt omtrent de dood van Nicky Verstappen. De 11-jarige jongen werd op 11 augustus 1998 levenloos aangetroffen in een dennenbosje op de Brunssummerheide, op ongeveer 1200 meter van het jeugdkamp waar hij verbleef. Nicky was toen al zo’n 40 uur vermist. De medewerking van de plaatselijke bevolking is cruciaal voor het slagen van het DNA-verwantschapsonderzoek. Opsporing Verzocht hoopt daar met deze speciale uitzending een bijdrage aan te kunnen leveren.

Interview met nabestaanden
Opsporing Verzocht blikt terug op de gebeurtenissen op de dagen rondom de dood van Nicky, met onder meer een interview met zijn nabestaanden. Daarnaast geeft het programma een uitgebreide praktische uitleg over de theorie en de praktijk van het DNA-verwantschapsonderzoek. Wie zijn er uitgenodigd? Wat moet je doen? Waarom? En wat gebeurt er met je DNA? Opsporing Verzocht hoopt met het beantwoorden van deze vragen bij te dragen aan hoge opkomst voor het DNA-verwantschapsonderzoek. Naast de zaak van Nicky Verstappen worden er in de uitzending van dinsdag 20 februari ook andere, actuele zaken behandeld.

Achtergrond DNA-verwantschapsonderzoek
Het DNA-verwantschapsonderzoek start vier dagen na de uitzending. Er worden in totaal zo’n 21.500 mannen uitgenodigd voor deelname. Daarvan wonen er 17.500 in de omgeving van de Brunssummerheide; de Gemeente Landgraaf ligt in het hart van het onderzoeksgebied. Het is het derde DNA-verwantschapsonderzoek dat in Nederland wordt uitgevoerd om een misdrijf op te lossen. De eerste keer was in 2012 rond de moord op Marianne Vaatstra. De tweede keer was bij de moord op Milica van Doorn afgelopen winter in Zaandam.

Opsporing Verzocht dinsdag 20 februari om 21.20 uur bij AVROTROS op NPO 1

06 februari 2018 - Uitnodigingsbrieven DNA-onderzoek op de deurmat

De afgelopen dagen zijn de uitnodigingen verstuurd voor het grootschalig DNA-verwantschapsonderzoek dat op 24 februari as van start gaat in Limburg. 

Brieven

Er is een brief voor de bewoners van de gemeenschap Heibloem en een brief voor de bewoners rondom de Brunssummerheide. Bij de uitnodiging zit een folder met uitleg over hoe de afname in zijn werk zal gaan.

Eerder is een huis-aan-huis brief verzonden aan de bewoners rondom de afname-gebieden; een brief voor de bewoners van de gemeenschap Heibloem en een brief voor de bewoners rondom de Brunssummerheide. In de huis-aan-huis brief wordt uiitleg gegeven over wat er de komende tijd staat te gebeuren. 

 

26 januari 2018 - Zaak Nicky Verstappen: grootste DNA-verwantschapsonderzoek ooit

Maastricht - Om antwoord te krijgen op de vraag wat er in augustus 1998 op de Limburgse Brunssummerheide met de 11-jarige Nicky Verstappen is gebeurd, begint op zaterdag 24 februari een grootschalig DNA-verwantschapsonderzoek. Dit is het grootste DNA-verwantschapsonderzoek dat ooit in Nederland heeft plaatsgevonden. Zo’n 21.500 mannen ontvangen in februari via de post een persoonlijke uitnodiging om vrijwillig DNA af te staan.

Grootschalig DNA-verwantschapsonderzoek van start

In de nacht van zondag 9 op maandag 10 augustus 1998 verdween de 11-jarige Nicky Verstappen toen hij deelnam aan een zomerkamp op de Brunssummerheide. De volgende avond werd vlakbij het kamp zijn lichaam aangetroffen. Het onderzoek heeft nooit stilgelegen. In een uiterste poging antwoord te krijgen op de vraag wie de sporen heeft achtergelaten, wordt nu een grootschalig DNA-verwantschapsonderzoek onder 21.500 mannen uitgevoerd. De mannen die worden uitgenodigd zijn geen verdachten. Het onderzoek kent twee varianten: autosomaal DNA-onderzoek en DNA-verwantschapsonderzoek.

Autosomaal DNA-onderzoek
In mei 2017 maakten politie en Openbaar Ministerie (OM) bekend dat er een grootschalig DNA-verwantschapsonderzoek wordt uitgevoerd. Na deze bekendmaking zijn er tweehonderd tips binnengekomen. Alle tips zijn nagetrokken, maar helaas zit tot op heden de ‘gouden tip’ daar niet tussen.

Daarnaast is sinds oktober al begonnen met een zogeheten autosomaal DNA-onderzoek. Het DNA dat wordt afgegeven, wordt een-op-een vergeleken met de in het onderzoek veilig gestelde sporen. De circa 1500 mannen die uitgenodigd worden om vrijwillig DNA af te staan, zijn mannen die bekendheid hebben met de Brunssummerheide, bijvoorbeeld omdat ze daar in 1998 regelmatig kwamen, aan sport deden, recreëerden of werkten. Tot op heden heeft het afgenomen DNA nog geen match opgeleverd.

DNA-verwantschapsonderzoek
Het DNA-verwantschapsonderzoek start op zaterdag 24 februari. Via het DNA-materiaal wordt in de mannelijke familielijn gezocht naar overeenkomsten met de destijds veilig gestelde sporen. Circa 21.500 mannen, tussen de 18 en 75 jaar, worden uitgenodigd om vrijwillig DNA af te staan voor verwantschapsonderzoek. De afname van DNA bij 21.500 mannen is een groot logistiek proces. Gedurende drie weken zijn diverse afnamelocaties geopend en zet de politie iedere dag honderd medewerkers in.

Persmoment DNA-onderzoek Nicky Verstappen 26 januari 2018

 

Hoofdofficier van justitie Jan Eland legt uit dat dit de laatste stap is om het ultieme mysterie te ontrafelen.

Hoofdofficier van justitie Jan Eland legt uit dat dit de laatste stap is om het ultieme mysterie te ontrafelen. 

Femke Verstappen, de zus van Nicky, roept op om deel te nemen aan het onderzoek: ‘Dit is onze laatste strohalm en laatste kans om een antwoord te krijgen op de vraag wat er met Nicky is gebeurd’

Femke Verstappen, de zus van Nicky, roept op om deel te nemen aan het onderzoek: ‘Dit is onze laatste strohalm en laatste kans om een antwoord te krijgen op de vraag wat er met Nicky is gebeurd’​

Match
Als er een overeenkomst is tussen een familielijn en de veilig gestelde sporen, dan is het noodzakelijk om nader onderzoek te doen. Het Nederlands Forensisch Instituut heeft minimaal zes tot twaalf maanden nodig om het DNA te verwerken. Als er een match is met een mogelijk familielid, wordt een stamboomonderzoek uitgevoerd.

Politie en OM hopen dat de uitgenodigde mannen bereid zijn om aan het onderzoek deel te nemen. Zij kunnen een zeer belangrijke bijdrage leveren om eindelijk duidelijkheid te krijgen wat er in augustus 1998 met Nicky is gebeurd.

11 december 2017 - De kracht van DNA-verwantschapsonderzoek

Limburg - De doorbraak in het onderzoek Milica van Doorn bevestigt de kracht van DNA-verwantschapsonderzoek. We hopen in Limburg op eenzelfde resultaat in het onderzoek Nicky Verstappen. Dit is ook waar wij het voor doen!

Het gaat in beide gevallen om een DNA-verwantschapsonderzoek. Een groot verschil is dat het DNA-verwantschapsonderzoek in de Limburgse zaak grootschaliger is. Meer dan 15.000 mannen krijgen in het voorjaar een uitnodiging om mee te doen.

26 oktober 2017 - Voorfase DNA-onderzoek Nicky Verstappen van start

Limburg - Het Openbaar Ministerie en de politie gaan vooruitlopend op het grootschalig DNA-verwantschapsonderzoek in de zaak Nicky Verstappen starten met één-op-één DNA-onderzoek bij ongeveer 1.500 mannen. Het onderzoeksteam heeft hiervoor voorbereidingen getroffen en is klaar om te starten met het één-op-één DNA-onderzoek.

Politie-embleem

In een eerder stadium zijn de aangetroffen DNA-sporen in het onderzoek Nicky Verstappen al vergeleken met de DNA-profielen in de Nationale DNA-databank. In deze landelijke database zitten ongeveer 270.000 profielen. Dit onderzoek heeft geen resultaat opgeleverd. Het OM Limburg en de politie is er alles aan gelegen om deze zaak op te lossen. De volgende fase in het onderzoek is het benaderen en het één-op-één vergelijken van de DNA-profielen in het onderzoek Nicky Verstappen.

Eerste fase
Deze één-op-één DNA-afname is de eerste stap in het totale DNA-onderzoek dat zal worden uitgevoerd om opheldering te krijgen over de dood van de 11-jarige Nicky Verstappen in 1998. Een groep van ongeveer 1.500 mannen zal gericht worden benaderd om op vrijwillige basis medewerking te verlenen aan een directe één-op-één-vergelijking. Dit vooruitlopend op het grote verwantschapsonderzoek dat begin 2018 in Limburg zal worden gehouden.

Groep directe afname
De één-op-één groep is na een zorgvuldige afweging geselecteerd door het onderzoeksteam. De groep is onder andere samengesteld uit personen die voorkomen in het dossier dat in de afgelopen negentien jaar is opgebouwd en een groep personen waarvan bekend is dat zij destijds op de Brunssummerheide kwamen.

Borging privacy
Vanwege privacy overwegingen kan en mag er geen nadere informatie verstrekt worden over de samenstelling van de groep. En uiteraard zal de identiteit van de deelnemers in het DNA-onderzoek nooit publiekelijk bekend worden gemaakt.

Zorgvuldige benadering deelnemers
De betrokken personen worden in de komende tijd door medewerkers van de politie gevraagd mee te werken aan het DNA-onderzoek. Medewerking hieraan is vrijwillig, waarbij niemand van de benaderde groep personen de status van verdachte heeft. Met het onderzoek willen de politie en het Openbaar Ministerie Limburg in eerste instantie personen uitsluiten als betrokkene.

Werkwijze afname
Van de deelnemers zal op een pijnloze manier wangslijmvlies worden afgenomen, dat anoniem naar het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) wordt gestuurd. Persoonsgegevens worden daar niet bekend gemaakt. Het DNA-profiel wordt door het NFI uitsluitend één-op-één vergeleken met de aangetroffen DNA-profielen in het onderzoek Nicky Verstappen. Indien er geen match is wordt het DNA profiel vernietigd. Dit is wettelijk verplicht in Nederland. Dat vernietigen zal dan ook publiek bekend worden gemaakt.

Grootschalig verwantschapsonderzoek in 2018
Een speciaal projectteam is momenteel bezig met de voorbereidingen voor het DNA-verwantschapsonderzoek, waarbij via DNA in de familiare lijn gezocht zal worden naar de donor van de sporen. In het eerste kwartaal van 2018 start dit grootschalige DNA-verwantschapsonderzoek. Er is voor gekozen om voor wat betreft het verwantschapsonderzoek te werken met nieuw in te voeren DNA-afnamesets. Deze zullen pas komend jaar in voldoende mate beschikbaar zijn. Het publiek zal, zodra de voorbereidingen in een verder gevorderd stadium zijn, nader worden geïnformeerd over dit grootschalig vrijwillig DNA-onderzoek.

3 augustus 2017 - DNA-onderzoek zaak Nicky Verstappen met nieuwe middelen

Voorbereidingen grootste DNA-onderzoek vergen veel tijd. Het Openbaar Ministerie Limburg en de politie hebben in mei aangekondigd een grootschalig DNA-verwantschapsonderzoek te starten in verband met de dood van Nicky Verstappen in 1998. De voorbereidingen daarvoor zijn in volle gang en vergen veel tijd. Deze voorbereidingen zullen duren tot in het eerste kwartaal van 2018. In dat kwartaal zal aansluitend ook worden gestart met de daadwerkelijke grootschalige DNA-afname. Er is voor gekozen om te werken met nieuw in te voeren DNA-sets. Deze zullen pas komend jaar in voldoende mate aanwezig zijn.

Het voordeel van de nieuwe DNA-sets is dat deze aansluiten bij de vernieuwde verwerkingsmethode die per 1 januari 2018 door het NFI wordt toegepast. Verder zijn ze eenvoudiger in de toepassing want bij de nieuwe sets hoeft er maar een (1)  handeling te worden verricht  terwijl bij de oude sets dat meerdere keren moest gebeuren. Het totale proces zal naar verwachting hierdoor sneller verlopen en bovendien zijn de nieuwe DNA-sets goedkoper dan de vorige.

Tijdlijn

Ingrijpend
In augustus 1998 verdween de toen 11-jarige Nicky Verstappen uit Heibloem tijdens een zomerkamp op de Brunssumerheide. Een dag later werd hij dood teruggevonden. Een verwantschapsonderzoek is een ingrijpend middel, maar het geeft perspectief op het oplossen van dit misdrijf.  Het Openbaar Ministerie Limburg en de politie hechten grote waarde aan de zorgvuldigheid van de DNA-afname. De nadruk van het DNA-onderzoek zal liggen op de provincie Limburg. De verwachting is dat in het onderzoek meer dan 15.000 mannen worden opgeroepen om vrijwillig hun DNA af te staan.

Tips
De voorbereidingen voor dit DNA-onderzoek gaan onverminderd door.  Zodra de voorbereidingen in een verder gevorderd stadium zijn, zal het publiek opnieuw geïnformeerd worden.  Tijdens het persmoment op 23 mei 2017 is ook een oproep gedaan aan mensen om zich te melden met informatie over deze zaak. Dat heeft meer dan honderd tips opgeleverd. Het onderzoeksteam is nog bezig met het onderzoek van deze tips.

23 mei 2017 - Gezamenlijke persverklaring onderzoek Nicky Verstappen

PersconferentieHet Openbaar Ministerie Limburg en de politie hebben tijdens een gezamenlijk persmoment op 23 mei 2017 de media en publiek geïnformeerd over nieuwe ontwikkelingen in het onderzoek Nicky Verstappen. In augustus 1998 verdween de toen 11-jarige jongen uit Heibloem tijdens een zomerkamp op de Brunssumerheide. Een dag later werd hij dood teruggevonden.

Langlopend onderzoek
Vanaf augustus 1998 tot op heden is er door politie en Openbaar Ministerie gewerkt aan het onderzoek Nicky Verstappen. In de afgelopen vier jaar is door een onderzoeksteam van de politie eenheden Oost-Nederland en Limburg het hele onderzoek opnieuw onder de loep genomen. Alle informatie die beschikbaar was is daarnaast door hen ook gedigitaliseerd.

Het onderzoeksteam van analisten, technische en tactische rechercheurs heeft alle verklaringen en onderzoekresultaten opnieuw bestudeerd. Er zijn gesprekken gevoerd met diverse deskundigen en de tips die door de jaren heen zijn binnengekomen zijn opnieuw tegen het licht gehouden. In de afgelopen jaren is bij politie en Openbaar Ministerie aanvullende informatie binnengekomen. Deze informatie is onderzocht maar heeft tot op heden niet geleid tot het oplossen van de zaak. Eerder DNA-onderzoek en het graf opgraven van een overleden persoon, heeft evenmin tot resultaat geleid.

Technische ontwikkelingen
De techniek heeft sinds 1998 niet stilgestaan. Door het NFI werden aangetroffen DNA sporen, die in 2008 werden aangetroffen, opnieuw onderzocht. In de zomer van 2015 kwam er vanuit het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) het bericht dat het gelukt was om deze DNA-sporen, geschikt te maken voor identificatie van de donor. Deze DNA-sporen worden voortdurend vergeleken in de nationale DNA-databank. In deze databank zitten profielen van personen die zijn veroordeeld voor vermogens- of geweldsfeiten, waarop een gevangenisstraf staat van vier jaar of meer. Daarnaast worden deze DNA-sporen op dagelijkse basis ook internationaal vergeleken, onder andere in Duitsland en België.

Verwantschapsonderzoek
Wanneer de aangetroffen DNA-sporen niet tot een match in de (inter)nationale DNA databank leiden, dan zullen politie en OM een grootschalig DNA-onderzoek organiseren. Daarbij zal het onderzoek zich richten op verwanten in de mannelijke lijn. Zij hebben namelijk deels dezelfde DNA kenmerken als de aangetroffen DNA-sporen. Na een gedeeltelijke match met een persoon wordt vervolgens een stamboomonderzoek uitgevoerd. Dat betekent dat ook wanneer bij de verdachte zelf geen DNA wordt afgenomen, deskundigen in het laboratorium toch bij hem uit kunnen komen via zijn vader, zoons, broers of neven.

De onderzoeksrechter heeft inmiddels toestemming gegeven voor een grootschalig DNA-onderzoek. De kans op succes hangt straks sterk af van de bereidheid onder de mannelijke bevolking om mee te werken aan dit grootschalig DNA-onderzoek. De nadruk van het DNA-onderzoek zal liggen op de provincie Limburg. De verwachting is dat in het onderzoek meer dan 15.000 mannen worden opgeroepen om vrijwillig hun DNA af te staan. Dit verwantschapsonderzoek kent overeenkomsten met de zaak Marianne Vaatstra uit Friesland. In het onderzoek naar haar overlijden is deze methode succesvol gebleken.

Voorbereidingen in volle gang
Om deze zaak op te lossen hebben we de medewerking van de bevolking nodig.  Een verwantschapsonderzoek is een ingrijpend middel, maar het geeft perspectief op het oplossen van dit misdrijf. In de komende maanden richten het Openbaar Ministerie en de politie zich op de voorbereidingen van het afnametraject. Wanneer de voorbereidingen in een verder gevorderd stadium zijn zal het publiek opnieuw worden geïnformeerd.

Eerdere berichtgeving

Hieronder een overzicht van nieuwsberichten die eerder zijn verschenen met betrekking tot het onderzoek Nicky Verstappen.

Volg deze zaak ook via de sociale mediakanalen en de Facebookpagina van het onderzoeksteam. Op een speciale themapagina online bereikbaar via www.politie.nl/onderzoeknickyverstappen, is informatie uit het onderzoek te vinden.