Ga naar content

Onderzoek incidenten met mogelijke relatie windmolens

Heeft u een tip over deze zaak?

Laat het ons weten via het tipformulier.

Al langere tijd onderzoeken wij incidenten die mogelijk gerelateerd zijn aan windmolens. Het gaat onder andere om bedreigingen en vernielingen richting mensen die om wat voor reden dan ook verbonden zijn aan de komst van windmolenparken. In dit dossier vindt u een overzicht van meerdere zaken. In Nederland kennen wij vrijheid van meningsuiting en het recht om te demonstreren maar dat mag nooit zover gaan dat er strafbare feiten worden gepleegd. Rondom de bouw van windmolens zijn er verschillende en tegenstrijdige belangen, zijn er voor- en tegenstanders maar het is onacceptabel dat mensen worden bedreigd.

Wederom dreigbrief richting bedrijf

Op donderdag 11 april kreeg een bedrijf een dreigbrief vanwege hun werkzaamheden bij de aanleg van windmolenparken. Het bedrijf heeft aangifte gedaan en wij nemen de brief uiteraard mee in ons onderzoek. Het bedrijf heeft er voor gekozen om terughoudend te zijn wanneer het gaat om het delen van informatie met de buitenwereld.  Wij doen geen mededelingen over de inhoud van de brief of om welk bedrijf het gaat.

Tot nu toe zijn er in het totaal 43 tips bij het onderzoeksteam binnengekomen.

Tweede dreigbrief nav aanleg windmolenparken

Een ondernemer uit gemeente Oldambt kreeg woensdag, 3 april, een dreigbrief in verband met de werkzaamheden die zijn bedrijf indirect uitvoert bij de aanleg van windmolens. Hij heeft besloten met die werkzaamheden te stoppen. De ondernemer heeft aangifte gedaan van bedreiging. Hij geeft aan dat de veiligheid van zijn medewerkers boven alles gaat.

Tot nu toe zijn er 29 tips bij het onderzoeksteam binnengekomen. Er zijn mensen die meedenken over het onderzoek maar er worden ook namen genoemd van mensen die mogelijk iets met de bedreigingen te maken hebben. Het team analyseert alle tips en gaat verder met het onderzoek.

Onderzoek

Die onderzoeken leidden niet altijd tot aanhoudingen. Dat komt door onvoldoende opsporingsindicatie zoals wij dat noemen. Dat houdt in dat er bijvoorbeeld sporen ontbreken, verklaringen van getuigen niet voldoende informatie geven of mensen die wel meer info hebben maar die om wat voor reden dan ook niet met ons willen of kunnen delen. Wij kunnen echter niet afgaan op onderbuikgevoelens en aannames. Bij een onderzoek baseren wij ons op bewijs en feiten.

Contact

Wij zijn er van overtuigd dat er mensen zijn die ons meer kunnen vertellen over de bedreigingen of die de verdachten van de asbestdumpingen kennen. Mogelijk heeft u informatie over de andere zaken die in het overzicht staan. U kunt ons helpen bij het onderzoek, bel met 06-18035154 .U krijgt dan iemand van het onderzoeksteam aan de lijn. Anoniem kan uiteraard ook, bel dan met Meld Misdaad Anoniem Meld Misdaad Anoniem 0800-7000. U kunt uw informatie ook naar ons mailen via tgo-tips.noord-nederland@politie.nl Ook via het meldformulier op onze site kun u uw tips doorgeven.

Locatie

Kaartbediening
Zoombediening