Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Aan wat voor regels moet ik mij houden als ik met de politie in aanraking kom?

De politie en medewerkers met een publieke taak bieden hulp of service aan mensen die daar behoefte aan hebben. De politie zet zich in om u zo goed mogelijk te helpen, maar vraagt daarbij wel wederzijds respect. De politie begrijpt emoties, maar heeft geen begrip voor agressie en geweld. Wat wordt van u verwacht?

  • Gedraag u netjes: agressief of gewelddadig gedrag wordt nooit geaccepteerd.
  • Geef de politieman de ruimte om zijn werk te doen.
  • Volg de aanwijzingen op.
  • Verstoor de orde niet.
Geweld tegen politie en hulpverleners, gtpa, verzet, Foto: Korpsmedia politie