Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Aanbesteden bij de politie

De politie is een aanbestedende dienst en besteedt alle opdrachten met een waarde boven een bepaalde drempel aan volgens de procedures zoals genoemd in de Aanbestedingswet. Dat betekent onder meer dat de politie deze opdrachten vooraf bekend moet maken in het Europese Publicatieblad. Hierdoor kunnen ondernemers uit alle EU-lidstaten inschrijven op de opdracht.

De politie publiceert de aanbestedingen elektronisch via www.tenderned.nl. Ook offertes dienen uitsluitend digitaal te worden ingediend.

Het aanbesteden van opdrachten met een opdrachtwaarde vanaf € 50.000 wordt binnen de politie altijd begeleid door de Dienst Verwerving. Voor alle Europese aanbestedingen wordt een stuurgroep samengesteld waarin (indien relevant) ook de operatie en andere relevante diensten en directies van de politie zijn vertegenwoordigd. Er wordt gewerkt met multidisciplinaire projectgroepen, waarin ook de politiecollega’s vertegenwoordigd zijn die gaan werken met het aan te besteden product of de dienst. Zij denken mee over de eisen/wensen ten aanzien van het producten of de dienst. De gebruikerstestgroep test en beoordeelt een product of een dienst ten behoeve van besluitvorming over de aanschaf.