Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Andere vormen van bescherming

Soms is het opleggen van een verbod niet mogelijk. Misschien dat u wel op een andere manier beschermd kan worden. Dit kan bijvoorbeeld door:

  • Een Afspraak op Locatie (AOL). Een AOL houdt in dat de met u gemaakte afspraken worden genoteerd in het systeem. Als u dan belt met 112, hoeft u niet opnieuw uw hele verhaal te houden. Soms is daarbij ook afgesproken dat er gelijk met spoed een auto naar u toe komt als u belt. De politie kan u hier meer over vertellen. 
     
  • Een AWARE knop. AWARE is een alarmsysteem waarmee u in acute nood de politie kunt bereiken. Zie bijvoorbeeld op de website van de Blijf groep meer informatie over het AWARE-alarmsysteem en voor wie het bestemd is. De beschikbaarheid, voorwaarden en kosten verschillen per regio. U kunt ook bij Veilig Thuis informeren, zij hebben een landelijke dekking. Zie www.veiligthuis.nl of bel 24/7 gratis naar 0800-2000. 
     
  • Afscherming van uw gegevens. U kunt besluiten melding te doen. Dan wilt u alleen dat de politie op de hoogte is, maar niet gelijk actie onderneemt. U kunt ook besluiten om aangifte te doen. Met een aangifte verzoekt u de politie ook om een opsporingsonderzoek te starten. Sommige persoonsgegevens kunnen dan afgeschermd worden. Uw woonadres kan altijd afgeschermd/vervangen worden door een alternatief adres. Dit heeft domiciliekeuze. In uitzonderingsgevallen kunt u ook anoniem aangifte doen. Of anoniem een verklaring afleggen. Dit heeft verklaring onder nummer. Anoniem aangifte doen of een verklaring afleggen is aan strikte voorwaarden verbonden en niet altijd mogelijk. Als u en de verdachte elkaar al kennen, is dit vaak niet mogelijk.
     
  • Neem preventieve maatregelen. Plaats camera’s bij de voordeur, garage, een dashcam in de auto of op andere plekken waar een verbod geldt. U moet er wel voor zorgen dat de camera zo min mogelijk gericht is op de openbare weg of op eigendommen van anderen.

Meer informatie

De politie, Slachtofferhulp Nederland of een advocaat kunnen met u meedenken over de mogelijkheden. Ook kunnen zij u meer informatie geven over verboden. Slachtofferhulp Nederland kan u helpen bij de aanvraag voor een contactverbod. Informatie specifiek over stalking vindt u op deze site op de informatiepagina stalking. Informatie over stalking vindt u ook bij Slachtofferhulp Nederland.