Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

De politie onderzoekt mogelijk plichtsverzuim van medewerkers

In een intern onderzoek onderzoekt de politie mogelijk verwijtbaar gedrag van eigen medewerkers. Dat kan een vermoeden van plichtsverzuim of een strafbaar feit opleveren. De uitkomst kan natuurlijk ook zijn dat er niets aan de hand is.