Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

De politie roept mij op als getuige

De politie kan getuigen oproepen voor een verklaring. Roept de politie u op als getuige? Dan mag u ook weigeren als u uw informatie niet wilt delen. U bent u niet verplicht om mee te werken aan een getuigenonderzoek.

De officier van justitie roept mij op als getuige

Roept de officier van justitie of de rechter-commissaris u op als getuige? Dan mag u niet weigeren. U bent verplicht om uw informatie te delen. Bijvoorbeeld tijdens het vooronderzoek of in een rechtszitting.