Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

De stalking moet stoppen. Wat kan ik zelf doen?

De volgende tips zijn er om u te helpen de stalking aan te pakken:

 • Wees duidelijk. Stalkers horen vaak wat ze willen horen. Als u tegen uw ex zegt dat u het ook heel erg vindt dat de relatie voorbij en dat u weleens twijfelt aan uw beslissing, zal hem dat stimuleren om contact te blijven zoeken. Of als iemand u mee uit vraagt en u zegt dat u momenteel niet op zoek bent naar een relatie, zal de stalker denken dat hij gewoon moet volhouden tot u wel zo ver bent.
   
 • Zeg stop. Geef één keer heel kort en duidelijk aan dat het gedrag van de stalker ongewenst is, dat u wilt dat het stopt en dat u niet meer zal reageren op contactpogingen.
   
 • Houdt u daar vervolgens aan en neem zelf geen contact op met de stalker en reageer niet op diens contactpogingen.
   
 • Informeer anderen. Dit is van belang als de stalker via anderen probeert informatie over u te krijgen, maar bijvoorbeeld ook als de stalker uw huis in de gaten houdt en u wilt dat uw buren de politie bellen als zij hem zien. Steun en praktische hulp van anderen kan u helpen in deze moeilijke tijd, u hoeft het niet alleen te doorstaan.
   
 • Documenteer de stalking. Houdt een logboek bij waarin u datum, tijd, locatie en duur van de handelingen noteert alsmede hoe u wordt gestalkt (bijvoorbeeld achtervolgen, WhatsApp, bellen), ook noteert u of hier getuigen van waren (buren, vrienden, collega’s); u maakt zo mogelijk foto’s en neemt telefoongesprekken op; bewaar email- en sms-berichten.
   
 • Ga na wat u zelf kun doen om uw veiligheid, zowel online als offline te waarborgen en kijk of er manieren zijn waarop u de overlast voor uzelf zo veel mogelijk kan beperken.