Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Duur van de afhandeling van uw klacht

Uw klacht moet binnen tien weken na ontvangst afgehandeld zijn. Als de klachtencommissie uw klacht behandelt, is die termijn veertien weken. Dat lijkt lang, maar de politie wil de procedure zo zorgvuldig mogelijk doorlopen. Zowel u als de politiemedewerker moet de kans krijgen om een mening over de situatie te geven. Alles moet netjes op een rij zijn gezet en afgewogen worden.