Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Erfenisfraude herkennen en voorkomen

Hieraan herkent u erfenisfraude

 • Er wordt een grote erfenis in het vooruitzicht gesteld;
 • De documenten en of personen die u benaderen zijn afkomstig uit Nigeria en andere West Afrikaanse landen, Engeland, Spanje, Zuid-Afrika, Roemenië, Rusland en de Oekraïne;
 • Afzender-adressen zijn algemene webmail-adressen als bijv. Yahoo, Gmail, Hotmail, etc.
 • De correspondentie is in gebrekkig Engels;
 • De documenten staan vol taal- en spelfouten
 • Digitaal doorgezonden “officiële” documenten worden als word-bestand verzonden
 • Op zeker moment wordt er gevraagd geld over te maken

Zo voorkomt u erfenisfraude

 • Maak nooit geld over dat nodig zou zijn om een groot bedrag te kunnen verwerven (laat het dan maar in mindering brengen op dat bedrag
 • Doe nooit zaken met “officiële instanties” als die zich bedienen van webmail-adressen
 • Laat aangeboden documenten checken op echtheid door bijv. ambassades of de marechaussee
 • Stuur dergelijke mail door naar het abuse-adres van uw provider