Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Ervaringen met het stroomstootwapen

De praktijkproef (pilotfase) is uitgevoerd in vier eenheden, tussen februari 2017 en februari 2018. Tijdens deze pilotfase zijn 300 agenten opgeleid in het gebruik van het stroomstootwapen. De politie heeft tijdens de pilot ervaring opgedaan met het stroomstootwapen, waarvan een onafhankelijke evaluatie is opgesteld door de politieacademie (Adang e.a., mei 2018). Daarna heeft de Politieacademie het gebruik van het stroomstootwapen nauwkeurig gemonitord tijdens de overbrugging tot de landelijke uitrol.

De praktijkproef (pilotfase) toont aan dat met het stroomstootwapen veiliger en effectiever kan worden opgetreden in direct dreigende gevaarsituaties. Het de-escalerend effect van het stroomstootwapen is groot. Agenten kunnen meer op afstand handelen, met minimaal letsel voor alle betrokkenen en ze hoeven niet te wachten op bijstand. In de meeste gevallen (62%) was alleen dreigen met het wapen al voldoende om de persoon beheerst onder controle te brengen en direct aan te houden.

Daarnaast gaven bijna alle agenten aan dat ze meer fysiek geweld en/of andere wapens (wapenstok, diensthond of vuurwapen) zouden hebben gebruikt als ze geen stroomstootwapen hadden gehad, met meer kans op letsel tot gevolg.

Het stroomstootwapen is inmiddels honderden keren ingezet (dit houdt in: dreigen met en daadwerkelijk gebruiken van het stroomstootwapen) sinds de start van de praktijkproef (pilotfase), zonder noemenswaardige gevolgen (schade / letsel).

Ervaringen in het buitenland

Daarnaast heeft de politie ervaringen uit het buitenland (onder andere intensieve uitwisseling met het Verenigd Koninkrijk, Zweden en Belgiƫ) meegenomen en zijn er afgelopen jaren diverse onderzoeksrapporten en adviezen verschenen. Onder meer het onderzoek van het WODC (Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum) naar mogelijke gezondheidseffecten (zomer 2019). Deze ervaringen en rapporten heeft de politie verwerkt en neemt zij mee in de invoering van het stroomstootwapen.