Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Fraude door merkgoederen na te maken

Bij intellectuele eigendomsfraude worden merkgoederen nagemaakt en dus vervalst. Dat heet inbreuk op het merkrecht (merkfraude/namaakproducten). Er is dan sprake van materiaal verspreiden waar auteursrecht op rust (piraterij). Namaakproducten voldoen vaak niet aan de gestelde veiligheidseisen en kunnen een bedreiging voor de volksgezondheid zijn!

Bel met de politie

0900-8844

Wat is intellectueel eigendom?

Rechten op intellectuele creaties, zoals een product, uitvinding, softwareprogramma, merknaam, muziekstuk of literair werk (boeken etc.) worden intellectueel eigendom genoemd. De Auteurswet bepaalt dat alleen degene die over het intellectuele eigendomsrecht beschikt, het product mag produceren, de merknaam mag hanteren, het muziekstuk mag vastleggen, het boek mag publiceren et cetera.