Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Hoe belangrijke mensen in Nederland worden beveiligd

Dat Dienst Koninklijke en Diplomatieke Beveiliging (DKDB) beveiligt ‘op maat’. Dit wil zeggen dat zij per afzonderlijke beveiligingsopdracht bepaalt hoeveel persoonsbeveiligers, welke middelen en welke maatregelen nodig zijn om de veiligheid van de te beveiligen persoon zo goed mogelijk te waarborgen. Maatregelen zijn bijvoorbeeld: het controleren van routes, locaties en overnachtingsadressen. Uitgangspunt is een optimale waarborging van de veiligheid van de te beveiligen persoon. Risico’s voor diens veiligheid worden zoveel mogelijk uitgesloten.

Koninklijk huis continu beveiligd

De persoonsbeveiliging van leden van het Koninklijk Huis is vastgelegd in de Grondwet. Leden van het Koninklijk Huis en haar gasten worden daarom 24 uur per dag beveiligd. Dit gebeurt in binnen- en buitenland, tijdens functiegerelateerde werkzaamheden en evenementen, maar ook in privéomstandigheden van de te beveiligen leden van het Koninklijk Huis. Het spreekt voor zich dat de dienst zich zo veel mogelijk aanpast aan de wensen van de te beveiligen personen. Dit vraagt een grote mate van flexibiliteit en improvisatievermogen van de medewerkers. Leden van het Koninklijk Huis kunnen de plannen voor hun dagindeling immers plotseling veranderen.

Bij buitenlandse persoonsbeveiligingsopdrachten en begeleidingen bij buitenlandse (diplomatieke) bezoeken aan Nederland werkt de DKDB nauw samen met buitenlandse zusterdiensten en liaisons.

Wie geeft opdracht tot persoonsbeveiliging?

De DKDB bepaalt niet zelf wie persoonsbeveiliging krijgt. De Dienst Bewaken, Beveiligen en Burgerluchtvaart (DB3) onderdeel van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid, geeft namens de minister van Veiligheid en Justitie beveiligingsopdrachten aan de Dienst Koninklijke en Diplomatieke Beveiliging (DKDB). Deze opdrachten komen tot stand op basis van inlichtingen over de aard en de ernst van de dreiging en de kans en waarschijnlijkheid dat deze daadwerkelijk plaatsvindt.