Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Ik ben slachtoffer van huiselijk geweld of betrokken bij huiselijk geweld, wat kan ik doen?

Als je te maken krijgt met geweld in huiselijke kring kun je daar altijd wat aan doen. Of het nu om jezelf gaat of iemand anders. Of je nu vermoedens hebt, of het zeker weet. Je zorgen delen, is een belangrijke eerste stap. Op ikvermoedhuiselijkgeweld.nl lees je meer over het herkennen van signalen en met wie je in gesprek kunt gaan. De belangrijkste adviezen zijn:

  • Dreigt er direct gevaar? Bel altijd 112!
  • Neem een bekende in vertrouwen Neem iemand uit jouw omgeving in vertrouwen, bijvoorbeeld een familielid of een vriend. Dit is misschien moeilijk, maar om de situatie te veranderen, is erover praten de enige oplossing.
  • Vraag om advies aan Veilig Thuis Leg contact met Veilig Thuis en geef aan dat je geholpen wilt worden vanwege jouw thuissituatie. Zij brengen de situatie in kaart en schatten de veiligheid in, zodat er passende hulp in gang kan worden gezet. Als sprake is van strafbare feiten, dan overlegt Veilig Thuis met de politie over de mogelijkheden om daar onderzoek naar te doen. Veilig Thuis kan je ook advies geven wanneer je je zorgen maakt over iemand anders. Het is mogelijk om anoniem advies te vragen of een melding te doen over huiselijk geweld.
  • Wil je advies of hulp? Bel met Veilig Thuis op 0800-2000.  Dit nummer is gratis en 24/7 bereikbaar. De website van Veilig Thuis is veiligthuis.nl
  • Kun je geen contact op nemen met Veilig Thuis? Bijvoorbeeld omdat de pleger telkens in de buurt is, dan kun je voor hulp ook terecht bij de apotheek. Bij het mondeling of schriftelijk doorgeven van codewoord ‘Masker 19’, komt er altijd actie voor hulp. De apotheker neemt dan contact op met Veilig Thuis of in geval van acuut gevaar met 112. Ook als de pleger van het geweld erbij is. Gebruik van het codewoord betekent automatisch dat je toestemming geeft om je gegevens te delen met Veilig Thuis.
  • Meld of doe aangifte bij de politie Je kan ook een melding doen bij de politie. In de meeste gevallen zullen we Veilig Thuis informeren over je melding, zodat er passende hulp in gang kan worden gezet.
  • In bepaalde gevallen adviseren we om aangifte te doen. Het is heel begrijpelijk dat veel slachtoffers van huiselijk geweld twijfelen over het doen van aangifte. Maar soms is het belangrijk om aangifte te doen, zodat de politie meer mogelijkheden heeft om onderzoek te doen naar strafbare feiten en het geweld te stoppen. Het slachtoffer zelf kan aangifte doen. Het is ook mogelijk dat anderen namens het slachtoffer aangifte doen.Wil je een melding maken van huiselijk geweld of aangifte doen? Bel dan met het landelijke politienummer 0900-8844.
  • Vraag Slachtofferhulp Nederland om juridische ondersteuning Wil je voordat je aangifte doet met iemand overleggen? Of wil je dat er iemand meegaat naar het bureau om je te ondersteunen? Bel dan met Slachtofferhulp Nederland op 0900-0101 of neem contact op via het contactformulie op de website van Slachtofferhulp Nederland.