Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Ik ben vreemdeling en wil in Nederland blijven. Wat moet ik doen?

Vreemdelingen die langer dan drie maanden in Nederland willen verblijven, moeten hun verblijfsdocumenten aanvragen bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst. Deze aanvraag doe je in principe bij de ambassade in Nederland van het land van herkomst. Voor verblijfsvragen, verlengingen en vergunningen kunt u terecht bij de IND. Vragen? Bel de IND: op 088-04 30 430  of ga naar de website van de IND.