Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Ik deed aangifte. Hoe weet ik of er een rechtszaak komt?

Wanneer u bij de politie aangifte van een misdrijf hebt gedaan, kunt u bij het Slachtofferloket Politie terecht met vragen over de afhandeling van uw aangifte. Als het politieonderzoek is afgerond, draagt de politie uw zaak over aan het Openbaar Ministerie (OM). Vanaf dat moment kunt u terecht bij het Informatiepunt Slachtoffers van het OM. Heeft u aangegeven dat u daarvan op de hoogte wilt worden gehouden? Dan krijgt u daarover persoonlijk bericht of via Mijn Politie. Ook het Openbaar Ministerie neemt dan contact met u op om u te laten weten wat er gaat gebeuren: of er een rechtszaak komt, wanneer de rechtzaak is, en wat uw rechten zijn.

Kan ik een gesprek krijgen met de dader?

Als u een gesprek wil met de verdachte of de dader kan Slachtofferhulp Nederland u vertellen welke organisaties u daarbij kunnen helpen. Zij vragen de verdachte of de dader of hij ook contact met u wil. Als dat zo is, kunt u met elkaar contact hebben.

Ik heb schade, kan ik die terugvragen aan de dader?

Als u schade heeft, kunt u het beste direct contact opnemen met uw verzekeraar. Vaak vraagt de verzekeraar om uw aangifte. Doet u aangifte, dan kunt u aangeven of u wilt voegen ter zitting. Dat wil zeggen dat u aangeeft dat u uw schade vergoed wilt hebben door de verdachte(n).

Als er een verdachte is aangehouden, kan de officier van justitie of de rechter besluiten dat de verdachte(n) uw schade moet vergoeden.

Wat kan ik doen als ik slachtoffer ben van een gewelddadig misdrijf?

Bent u, of is uw partner of familie slachtoffer van een gewelddadig misdrijf? Dan kunt u via het Schadefonds Geweldsmisdrijven een vergoeding krijgen voor psychische of lichamelijke schade.