Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Ik wil een vergunning voor explosieven aanvragen dan wel voor het herladen van munitie

Er geldt een algemeen verbod om explosieven te maken, op te slaan, te gebruiken of te vervoeren, behalve als je beschikt over een vergunning hiervoor. Een vergunning kan aangevraagd worden door een particulier of door een bedrijf. Deze vergunning (erkenning) wordt verleend door de korpschef. Is een erkenning verleend, dan geldt voor het mogen vervoeren ook nog een afzonderlijke vergunning die door de gemeenten worden verleend (de zogeheten ‘overbrengingsvergunning’).

Er worden verschillende soorten explosieven onderscheiden waar een vergunning voor aangevraagd kan worden.
Voor het zelf herladen van munitie met kruit, geldt een afzonderlijke vergunning die alleen verstrekt kan worden als je ook over een wapen- of jachtvergunning beschikt.

 

Ik wil een vergunning (erkenning) aanvragen als: