Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Informatie over ademanalyseapparaten politie

Sinds de intrekking van het Besluit alcoholonderzoeken op 1 juli 2017 zijn OM en politie verplicht om de eisen/specificaties die aan de ademanalyseapparatuur worden gesteld voor het publiek toegankelijk te publiceren. Deze verplichting staat nader geformuleerd in het Besluit alcohol, drugs en geneesmiddelen in het verkeer, Artikel 10. Bijgevoegd document omvat dat gedeelte van de Europese Aanbesteding Ademanalyse- en Voorselectieapparaten (E-94255) dat toeziet op bovenstaande bepaling.