Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Instanties betrokken bij het tegengaan van jeugdcriminaliteit

De politie wil crimineel gedrag van jongeren terugdringen. Daarvoor werkt zij samen met gemeenten, het Openbaar Ministerie, Halt, Jeugdbescherming, het onderwijs en de Raad voor de Kinderbescherming. Zo kunnen criminele jongeren gezinsbegeleiding krijgen of hulp van school. Ook op schoolverzuim wordt goed gelet, omdat dit een factor is die veel voorkomt bij crimineel gedrag bij jongeren. Probleemjongeren zijn vaak notoire spijbelaars.