Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Jachtakte aanvragen

Een jachtakte kunt u aanvragen bij het team korpscheftaken in de politie eenheid waar u woont (de gemeente waar u staat ingeschreven). U kunt deze alleen aanvragen indien u aan de wettelijke vereisten voldoet. De aanvraag dient in persoon gedaan te worden. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Korpscheftaken.

Ik woon in het buitenland en wil een jachtakte aanvragen

Als u in het buitenland woont en u wilt een jachtakte, dan kunt u contact opnemen met Korpscheftaken van de Eenheid Den Haag door te mailen naar Vergunningen.korpscheftaken.den-haag@politie.nl of te bellen naar telefoonnummer 0900-8844.

Vereisten voor de (eerste) aanvraag van een jachtakte

Wettelijke vereisten voor het indienen van de aanvraag

  • Een jachtdiploma
  • Ten minste de leeftijd van 18 jaar hebben
  • Beschikken over de gelegenheid om te jagen (huur of toestemming)
  • Een geldig verzekeringsbewijs kunnen overleggen

U dient er rekening me te houden dat een aanvraag wordt geweigerd indien

  • U een gevaar voor u zelf of de openbare orde en veiligheid kunt vormen
  • Er twijfel is of u zich als een goed jager zult gedragen
  • Uit uw justitieel verleden of andere omtrent uw persoon vastgestelde feiten blijkt dat u niet voldoet aan de eisen die de wet en regelgeving daarover stellen.

Een aanvraag voor een jachtakte moet in persoon gedaan worden, waarbij u zich moet legitimeren. Bij het indienen van de aanvraag moet u tevens 3 referenten opgeven middels het inlichtingenformulier WM32.

Tijdens de behandeling van uw aanvraag dient u uw medewerking te verlenen aan het onderzoek e-Screener en aanwezig te zijn bij een kluiscontrole om te beoordelen of u de wapens/munitie veilig op kunt bergen.

Als de jachtakte verleend wordt, dan wordt de jachtakte in persoon aan u uitgereikt.

Welke formulieren moet ik overleggen bij een (eerste) aanvraag jachtakte?

Om een jachtakte in persoon aan te vragen heeft u de volgende formulieren nodig:

*informeer bij uw brancheorganisatie of WBE voor mogelijke voorbeeldformulieren

Contactgegevens Korpscheftaken

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met korpscheftaken door te mailen of te bellen naar telefoonnummer 0900-8844.

Toezicht in bosgebied