Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Niet iedere politiemedewerker kan alle informatie bij de politie inzien

Nee, niet iedere politiemedewerker kan bij alle politie-informatie. De toegang tot informatie is bij de politie strikt geregeld. Politiemedewerkers mogen de politiesystemen alleen raadplegen als dit noodzakelijk is voor de uitoefening van de functie. Dit geldt bijvoorbeeld voor rechercheurs.