Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Klachtencommissie

Elke eenheid van de politie heeft een onafhankelijke klachtencommissie die de politiechef kan adviseren over het oordeel over een klacht. Dat gebeurt wanneer u niet tevreden bent over de afhandeling van uw klacht door de klachtbehandelaar. De commissie bestaat uit leden die niet voor de politie werken. Veel van hen werken als rechter, advocaat of bij gemeenten. Bij de selectie van nieuwe leden wordt gestreefd naar een zo divers mogelijke samenstelling. De leden worden benoemd door de Minister van Veiligheid en Justitie. Hij wordt daarover geadviseerd door de klachtencommissie, de politiechef, de regioburgemeester en de hoofdofficier van justitie.

Huishoudelijk reglement

De voorzitters van de klachtencommissies hebben samen een huishoudelijk reglement opgesteld over de manier waarop zij tot een advies aan de politiechef komen, bijvoorbeeld door een hoorzitting te houden waarin de commissie met u en met de betrokken politiemedewerker in gesprek gaat om van u beiden te horen wat er gebeurd is.

Contact klachtencommissie

Klachtencommissies maken elk jaar een verslag van hun werkzaamheden. U kunt uw klacht niet rechtstreeks bij een klachtencommissie indienen. Dat kan alleen bij de politiechef van de eenheid waarover u een klacht heeft. Hoe u dat kunt doen staat vermeld bij de pagina over de klachtenregeling.