Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Laat de politie radicale actievoerders hun gang gaan?

Nee. De wet schijft duidelijk voor wat mag en niet mag. Zo handelt de politie ook. Die grijpt in waar mogelijk en waar nodig. Naast vreedzame protesten, zien we helaas ook protestacties door radicale actievoerders die ten koste gaan van de veiligheid en de openbare orde en grensoverschrijdend zijn. Dit tolereren we niet en daar treden we tegen op door waar mogelijk direct te handhaven of verdachten aan te houden voor strafbare feiten. Ook zetten we ons samen met het Openbaar Ministerie maximaal in om verdachten van ernstige strafbare feiten op te sporen en te vervolgen. Dat het lijkt alsof er niet direct wordt opgetreden, betekent niet dat dit achteraf niet alsnog gebeurt.