Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Mag de politie geweld gebruiken bij demonstraties, protesten en acties?

Ja, agenten zijn bevoegd en getraind om met geweld in te grijpen als de situatie dat vraagt. Voor politiemedewerkers is geweld een onderdeel van het vak. Het is iets wat we professioneel en verantwoord toepassen, maar alleen wanneer er geen andere mogelijkheid is. We treden op wanneer strafbare feiten worden gepleegd, gemaakte afspraken niet worden nagekomen of de veiligheid van demonstranten of omstanders in gedrang komt.

Hoe de politie dan optreedt en óf er bijvoorbeeld ME wordt ingezet, bepaalt het lokaal gezag (burgemeester, officier van justitie, politiechef). Dit verschilt per situatie en per gemeente en hangt af van de lokaal gemaakte afspraken. Ook hoe een situatie zich ontwikkelt en welke professionele inschatting de collega’s ter plekke maken speelt een belangrijke rol. De Mobiele Eenheid (ME) wordt bijvoorbeeld pas ingezet, na besluit van de burgemeester. Soms is hierbij ook de Aanhoudingseenheid betrokken. Deze politiemensen – ook wel Romeo’s genoemd - hebben als taak om tijdens een ME-optreden eventuele aanhoudingen te verrichten.