Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Mag ik met een brommobiel op een fietspad rijden?

Met een brommobiel moet je op de rijbaan rijden. Je mag niet op het fietspad of door fietstunnels rijden (tenzij anders is aangegeven). De maximumsnelheid binnen en buiten de bebouwde kom is 45 kilometer per uur. Een brommobiel mag ook niet op autowegen, op autosnelwegen en op wegen die zijn gesloten voor langzaam verkeer. Voor meer informatie over brommobielen (en geldende regels) kun je terecht bij de Rijksoverheid.