Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Mag ik mijn tapgegevens inzien?

U kunt een verzoek tot inzage doen. Let wel, de politie heeft het recht om uw verzoek tot inzage af te wijzen, bijvoorbeeld als dit gerechtelijke onderzoeken of procedures zou belemmeren, of als dit nadelige gevolgen heeft voor het voorkomen van het begaan van strafbare feiten, voor opsporing, onderzoek, vervolging of het opleggen van straffen, of als de rechten en vrijheden van derden worden geschonden. Kijk voor meer informatie over de rechten van betrokkene in ons privacystatement.