Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Moet een agent het melden als hij of zij geweld gebruikt heeft?

Ja, een agent moet al het geweld dat is gebruikt, melden en registreren in de politiesystemen. Dus als er bijvoorbeeld een polsklem is gebruikt moet dat geregistreerd, maar ook als pepperspray is ingezet. Registraties van geweld worden altijd gewogen door en besproken met de hulpofficier van justitie. Als de regelgeving dit voorschrijft, geeft de politiechef een oordeel over de professionaliteit van het optreden.
En als iemand zwaargewond is geraakt of zelfs is overleden, komt er een uitgebreider onderzoek door de Rijksrecherche. Zij doen onafhankelijk onderzoek naar het geweldgebruik van de politieagent.