Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Moet u een proces-verbaal ondertekenen?

Alles wat de politie constateert, staat in het proces-verbaal. Opgenomen verklaringen zijn daadwerkelijk verklaard. Na afloop van de ondervraging of het onderzoek krijgt u de vraag het proces-verbaal te ondertekenen. Daartoe bent u niet verplicht. U mag zonder opgave van reden weigeren om te ondertekenen. Dit is belangrijk, want als u het proces-verbaal ondertekent kunnen de dingen die daarin staan later tegen u worden gebruikt.

Wat gebeurt er met een proces-verbaal en waar gaat het naartoe?

Alle bevindingen van de politie worden opgeschreven in een proces-verbaal. Gaat het om een verkeersovertreding, dan gaat het proces-verbaal naar het Centraal Justitieel Incassobureau. Is er sprake van een misdrijf, dan zal de recherche het slachtoffer, de verdachte(n) en eventuele getuige(n) horen. Ook volgt overleg met de officier van justitie, die het dossier met de processen-verbaal ontvangt. Hij beoordeelt of alle feiten duidelijk zijn en hoe sterk het bewijs is.

proces-verbaal, digibon, meos, controle, verbaliseren, Foto: Korpsmedia politie