Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Nationaal dreigingsbeeld 2012

Het Nationaal Dreigingsbeeld (NDB), opgesteld door de politie in opdracht van het College van Procureurs-generaal, levert vierjaarlijks een beeld van de dreigingen op het gebied van de georganiseerde criminaliteit in Nederland. Op basis van het NDB stelt de minister de aandachtsgebieden vast voor de aanpak van ondermijnende en georganiseerde criminaliteit, zoals handel en productie van drugs, mensenhandel, witwassen van crimineel verkregen vermogen, zware en georganiseerde fraude, kinderpornografie, cybercrime, en (zware) milieucriminaliteit. Deze aandachtsgebieden vormen ook het uitgangspunt voor de landelijke prioriteiten voor de politie, die in overleg met het gezag en de politie tot stand komen.

Deelrapporten

Het NDB bestaat uit enkele tientallen deelrapporten, waaronder zogeheten criminaliteitsbeeldanalyses (CBA).