Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Omgevingsvergunning jachtgeweeractiviteit verlengen

U bent als houder van de omgevingsvergunning jachtgeweeractiviteit verantwoordelijk voor het tijdig verlengen hiervan. U kunt voor een aantal locaties online aan afspraak maken Indien uw locatie hier niet bij staat, dan kunt u bij team korpscheftaken terecht voor nadere informatie over de wijze waarop dit gedaan dient te worden. Team korpscheftaken is bereikbaar op telefoonnummer 0900-8844.

Vereisten voor het verlengen van een omgevingsvergunning jachtgeweeractiviteit

Om een omgevingsvergunning jachtgeweeractiviteit in persoon te verlengen heeft u de volgende formulieren nodig:

  • Uw omgevingsvergunning jachtgeweeractiviteit
  • WM32 Inlichtingenformulier
  • Aantonen dat u gelegenheid heeft tot jagen (zelfstandige jacht, of in- of buiten gezelschap van een andere jager*)
  • Geldig verzekeringsbewijs (dat voldoet aan de wettelijke eisen)
  • Geldig legitimatiebewijs
  • Twee goed gelijkende pasfoto's (indien u een nieuw document voor de omgevingsvergunning jachtgeweeractiviteit of een Europese vuurwapenpas nodig heeft)
  • Geldig lidmaatschap WBE (alleen voor jachthouder)
  • Europese vuurwapenpas (eventueel)

*informeer bij uw brancheorganisatie of WBE voor mogelijke voorbeeldformulieren

Logeerakte aanvragen

Als u een jager uit het buitenland uitnodigt om in Nederland te komen jagen, dan dient u een logeerakte aan te vragen. De logeerakte geldt voor zes opeenvolgende dagen. Voor de aanvraag staat een behandeltermijn van acht weken. Een logeerakte (omgevingsvergunning jachtgeweeractiviteit) kunt u aanvragen bij het team Korpscheftaken bij de politie in uw woonplaats (de gemeente waar u staat ingeschreven).

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Korpscheftaken door te mailen of te bellen naar telefoonnummer 0900-8844.

Vereisten voor het aanvragen van een logeerakte

Om een omgevingsvergunning jachtgeweeractiviteit in persoon te verlengen heeft u de volgende formulieren nodig: